Linux repositories inspector

EiskaltDC++ Gtk3

DC++ client
Share files over the DC++ network
Categories: Network, FileTransfer, P2P, Qt

Icon

EiskaltDC++ Gtk3 icon
eiskaltdcpp

Package

app-install-data

Ubuntu applications (data files)

eiskaltdcpp-gtk3

EiskaltDC++ GUI on Gtk3
⇧ Top