Linux repositories inspector
GNU textutils 2.0
15 August 1999

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

cat - fájlokat fûz össze és kiírja a szabványos kimenetre

ÁTTEKINTÉS

cat [-benstuvABET] [--binary] [--number] [--number-nonblank] [--show-all] [--show-ends] [--show-nonprinting] [--show-tabs] [--squeeze-blank] [fájl...]
cat [--help] [--version]

LEÍRÁS

A cat program minden argumentumként megadott fájlt a szabványos kimenetre ír. Amennyiben nincs fájlnév megadva, vagy a megadott fájlnév a ‘-’-jel, a szabványos bemenetet olvassa.

OPCIÓK

-b, --number-nonblank
Minden nemüres kimeneti sort megszámoz 1-tõl kezdõdõen.
-e Azonos a -vE -vel
-n, --number
Minden kimeneti sort megszámoz 1-tõl kezdõdõen.
-s, --squeeze-blank
Az egymás után ismétlõdõ üres sorokat egyetlen üres sorral helyettesíti.
-t Azonos a -vT -vel
-u Nincs funkciója; csak Unix kompatibilitási okokból szerepel.
-v, --show-nonprinting
Az LFD-n és TAB-on kívül a vezérlõkaraktereket a ‘^’-jelöléssel írja ki a kimeneten. A 127-nél nagyobb kódú karakterek jele elé pedig ‘M-’-t ír.
-A, --show-all
Azonos a -vET -tel.
-B, --binary
Csak DOS platformon; a fájlokat bináris módban írja és olvassa. A bináris és szöveges módok részleteirõl lásd a megjegyzéseket lejjebb.
-E, --show-ends
Minden sor végén egy ‘$’-jelet is kiír.
-T, --show-tabs
A TAB karaktereket ‘^I’-ként jeleníti meg.
--help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.
--version
A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

DOS SZÖVEGES/BINÁRIS MÓD

A cat alapértelmezésben szöveges módot használ, illetve bináris módot akkor, ha a szabványos kimenet fájlba vagy pipe-ba van irányítva. Ez a mûködés megváltoztatható; --binary vagy --show-nonprinting megadása esetén bináris, --number-blank, --show-ends és --number esetén szöveges módra.
A szöveges mód karakterkonverziót foglal magában (pl. a <CR>-rol <CR><LF>-re), így nem alkalmas a fájlok cat-tal való másolására, mivel az eredeti tartalmat nem õrzi meg.

MEGJEGYZÉS

A hibajelentéseket a címre küldheted (angolul).
A kézikönyv oldalt Ragnar Hojland Espinosa <> készítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <>
Magyari Miklós <>
⇧ Top