Linux repositories inspector
FSF

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

chown - fájlok felhasználói és csoport tulajdonosának megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

chown [options] user[:group] file...
POSIX opciók: [-R] [--]
GNU opciók (legrövidebb forma): [-cfhvR] [--dereference] [--reference=rfile] [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS

A chown a felhasználói és/vagy csoport tulajdonost változtatja meg a megadott fájlokra, az elsõ nem-opció paraméter szerint, amelyet a következõképpen értelmez: ha csak a felhasználói név (vagy az ennek megfelelõ számmal reprezentált azonosító) van megadva, akkor ez a felhasználó lesz a fájlok tulajdonosa, de a csoport tulajdonos nem változik. Ha a felhasználói nevet egy kettõsponttal vagy ponttal elválasztva egy csoportnév követi (vagy a neki megfelelõ számmal reprezentált azonosító) és közöttük nincs szóköz, akkor a csoport tulajdonos is megváltozik.

GNU RÉSZLETEK

A GNU verzió megengedi a pont használatát a kettõspont helyett (a BSD-t követve). [Ezt a POSIX nem engedte meg, mivel a pont egy szabályos karakter egy felhasználói névben]. Ha a felhasználói nevet egy pont vagy kettõspont követi, de csoportnév nem, a felhasználó válik a fájlok tulajdonosává és a felhasználó csoportja lesz a fájl csoport tulajdonosa. Amennyiben egy pont vagy kettõspont, és a csoport van megadva, de a felhasználó nem, akkor csak a csoport tulajdonos változik; ekkor a chown a chgrp paranccsal egyenértékû.

POSIX OPCIÓK

-R Rekurzívan változtatja meg a könytárak és tartalmuk tulajdonosát.
-- Opciólista lezárása.

GNU OPCIÓK

-c, --changes Kiírja azoknak a fájloknak a neveit, amelyek tulajdonosai megváltoztak.
-f, --silent, --quiet
Nem ír ki hibaüzenetet abban az esetben, ha egy fájl tulajdonosait nem tudja megváltoztatni.
-h, --no-dereference
Magukon a szimbolikus linkeken végez mûveletet ahelyett, amire mutatnak. Csak akkor használható, ha a lchown rendszerhívás létezik.
-v, --verbose
Kiírja a fájlok neveit, amelyek tulajdonosait megpróbálja megváltoztatni.
-R, --recursive
Rekurzívan keresi a fájlokat a könyvtárakban.
--dereference
A szimbolikus link által mutatott fájl tulajdonosát változtatja meg ahelyett, hogy magát a linket manipulálná. (Újdonság a file utils-4.0 csomagban.)
--reference= rfile
(Újdonság a file utils 4.0 csomagban.) A file tulajdonosát az rfile -lal megegyezõre állítja.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

--help Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd kilép.
--version
Kiírja a program verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.
-- Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

A LANG, LC_ALL, LC_CTYPE és LC_MESSAGES változók a szokásos jelentéssel bírnak.

MEGFELELÉS

A POSIX 1003.2 nem engedi meg a pont, mint elválasztó jel használatát a felhasználói és a csoportnév között.

MEGJEGYZÉSEK

Ez a kézikönyvoldal a chown azon verzióját írja le, amely a file utils-4.0 csomagban található; más változatok némileg eltérhetnek. Javításokat, bõvítéseket a <> címre lehet küldeni (angolul). A programhibákat (szintén angolul) a <> címre lehet jelenteni.

MAGYAR FORDÍTÁS

Kulcsár Gábor <>
Magyari Miklós <>
⇧ Top