Linux repositories inspector
GNU textutils 2.0
15 August 1999

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

comm - sorról sorra összehasonlít két sorbarendezett fájlt

ÁTTEKINTÉS

comm [-123] fájl1 [fájl2]
comm [--help] [--version]

LEÍRÁS

A comm kiírja a szabványos kimenetre azokat a sorokat, amelyek megegyeznek, és amelyek különböznek a két fájlban. Ha egy fájl argumentumot elhagyunk, vagy az egy ‘-’, akkor a szabványos bemenetet használja a program. Opciók nélkül a comm három oszlopot ad kimenetként. Az elsõ oszlop a file1 -ben lévõ egyedi sorokat mutatja, a második oszlop a file2 -ben lévõket, a harmadik pedig azokat, amelyek mindkettõben egyformák. Az oszlopok <TAB>-bal vannak elválasztva.

OPTIONS

-1 Nem írja ki az elsõ oszlopot.
-2 Nem írja ki a második oszlopot.
-3 Nem írja ki a harmadik oszlopot.
--help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.
--version
A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

DIAGNOSZTIKA

Más összehasonlító programokkal ellentétben a comm kilépési státusza nem függ az összehasonlítás eredményétõl. Sikeres befejezés után a comm zéró értékkel lép ki. Ha hiba történt a végrehajtás során, akkor zérótól különbözõ értékkel lép ki.

NOTES

A hibákat a címen lehet jelenteni.
Az oldalt Ragnar Hojland Espinosa <> írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

Ámon Tamás <> és Tímár András <>
⇧ Top