Linux repositories inspector
GNU textutils 2.0
15 August 1999

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

cut - sorok kiválasztott részeit írja ki

ÁTTEKINTÉS

cut [-ns] [-b BÁJTLISTA] [-c KARAKTERLISTA] [-d ELVÁLASZTÓ] [-f MEZÕLISTA] [--bytes=BÁJTLISTA] [--characters=KARAKTERLISTA] [--delimiter=ELVÁLASZTÓ] [--fields=MEZÕLISTA] [--only-delimited] [FÁJL...]
cut [--help] [--version]

LEÍRÁS

A cut program minden megadott FÁJL minden sorának a kiválasztott részeit írja ki a szabványos kimenetre. Amennyiben a bemeneti FÁJL nincs megadva vagy az a ‘-’, a szabványos bemenetet dolgozza fel.
A BÁJTLISTA, a KARAKTERLISTA és a MEZÕLISTA egy vagy több számból, illetve tartományból áll, melyeket vesszõk választanak el (a tartományokat két, egymástól ‘-’ jellel elválasztott szám határozza meg). A bájtok, karakterek és mezõk számozása 1-tõl indulva történik. Nem teljes tartomány megadása is lehetséges: ‘-M’ azonos ‘1-M’-mel, míg ‘N-’ jelentése: az N-tõl a sor végéig vagy az utolsó mezõig.

OPCIÓK

-b BÁJTLISTA, --bytes=BÁJTLISTA
Csak a BÁJTLISTA listában felsorolt pozícióban lévõ byte-okat írja ki. A ‘TAB’ és ‘visszatörlés’ (backspace) karaktereket a többi karakterhez hasonlóan egyetlen byte-nak tekinti.
-c KARAKTERLISTA, --characters=KARAKTERLISTA
Csak a KARAKTERLISTA által megadott pozícióban lévõ karaktereket írja ki. Jelenleg azonos -b-vel, de a nemzetközi verzió esetén ez változhat. A ‘TAB’ és ‘visszatörlés’ (backspace) karaktereket a többi karakterhez hasonlóan egyetlen byte-nak tekinti.
-d ELVÁLASZTÓ, delimiter=ELVÁLASZTÓ
Az -f opció által használt mezõelválasztót adja meg a ELVÁLASZTÓ elsõ karaktere (alapértelmezésben a <TAB>).
-f MEZÕLISTA, --fields=MEZÕLISTA
Csak a MEZÕLISTA által felsorolt mezõket írja ki. A mezõket alapértelmezés szerint ‘TAB’ karakterek választják el.
-n A több byte-os karaktereket nem töri szét (jelenleg nem értelmezett).
-s, --only-delimited
Az -f opció használata esetén nem írja ki azokat a sorokat, melyek nem tartalmazzák a megadott mezõelválasztó karaktert.
--help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.
--version
A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

MEGJEGYZÉSEK

A hibákat a címre jelentheted (angolul).
A kézikönyvoldalt Ragnar Hojland Espinosa <> készítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <>
Magyari Miklós <

REFERENCED BY

⇧ Top