Linux repositories inspector
FSF

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

date - kiírja vagy beállítja a rendszerdátumot és -idõt

ÁTTEKINTÉS

date [-u] [-d datestr] [-s datestr] [--utc] [--universal] [--date=datestr] [--set=datestr] [--help] [--version] [+FORMAT] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.
Ez a kézikönyv lap a date parancs GNU verzióját dokumentálja. Az argumentumok nélküli date kiírja az aktuális dátumot és idõt (az alább leírt ‘%c’ direktívának megfelelõ formátumban). Ha egy ‘+’ jellel kezdõdõ argumentum meg van adva, az argumentum által megszabott formátumban írja ki az aktuális idõt és dátumot. Az argumentum ugyanolyan formájú, mint az ‘strftime’ függvénynek átadott formázó karakterlánc. A direktívák kivételével, amik ‘%’ jellel kezdõdnek, a karakterláncban lévõ karakterek módosítatlanul kerülnek kiírásra.
A direktívák:
% literális %
n újsor
t vízszintes tabulátor
Idõmezõk:
%H óra (00..23)
%I óra (01..12)
%k óra ( 0..23)
%l óra ( 1..12)
%M perc (00..59)
%p a helyi AM vagy PM
%r 12-órás idõ (hh:mm:ss [AP]M)
%s az Koordinált Világidõ (UTC) szerinti 1970-01-01 00:00:00 óta eltelt másodpercek (nem szabványos bõvítés)
%S másodperc (00..61)
%T 24-órás idõ (hh:mm:ss)
%X a helyi idõ ábrázolása (%H:%M:%S)
%Z idõzóna (pl. EDT), vagy semmi, ha nem határozható meg idõzóna
Dátummezõk:
%a a helyi nap rövidített neve (Sun..Sat)
%A a helyi nap teljes neve, változó hosszal (Sunday..Saturday)
%b a helyi hónap rövidített neve (Jan..Dec)
%B a helyi hónap teljes neve, változó hosszal (January..December)
%c a helyi dátum és idõ (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)
%d a hónap napja (01..31)
%D dátum (mm/dd/yy)
%h ugyanaz, mint a %b
%j az év napja (001..366)
%m hónap (01..12)
%U a hét sorszáma az évben úgy, hogy vasárnap a hét elsõ napja (00..53)
%w a hét napja (0..6) úgy, hogy 0 vasárnapnak felel meg
%W a hét sorszáma az évben úgy, hogy hétfõ a hét elsõ napja (00..53)
%x a helyi dátum ábrázolása (mm/dd/yy)
%y az év utolsó két számjegye (00..99)
%Y év (1970...)
Alapértelmezésben a date nullákkal vezeti be a numerikus mezõket. A GNU date a következõ, nem szabványos, numerikus módosítókat ismeri fel:
- (kötõjel) nem vezeti be a mezõket
_ (aláhúzás) szóközökkel vezeti be a mezõket
Ha nem ‘+’ jellel kezdõdõ argumentumot kap, a date az argumentum által meghatározott idõre és dátumra állítja be a rendszerórát. Az argumentumnak teljes egészében számokból kell állnia. Ezek jelentése a következõ:
MM hónap
DD a hónapon belüli nap
óra
mm perc
CC az év elsõ két jegye (opcionális)
YY az év utolsó két jegye (opcionális)
ss másodperc (opcionális)
Csak a superuser állíthatja be a rendszerórát.

OPCIÓK

-d datestr, --date datestr
Megjeleníti a, szinte bármely használatos formában megadható, datestr -rel, meghatározott idõt és dátumot. A megjelenítés az alapértelmezett kimeneti formátumban történik, vagy ha ‘+’ jellel kezdõdõ argumentumot kap a date , az argumentum által meghatározott formátumban.
--help
Üzenetet nyomtat a szabványos kimenetre a felhasználás módjáról, és sikeresen befejezõdik.
-s datestr, --set datestr
Beállítja az idõt és dátumot datestr -re, amely szinte bármely használatos formában megadható. Tartalmazhat hónapneveket, idõzónákat, ‘am’ -et és ‘pm’ -et stb.
-u, --universal
Koordinált Világidõ (más néven Greenwichi Középidõ) szerinti idõt és dátumot írja ki vagy állítja be a lokális (wall clock) helyett.
--version
Üzenetet nyomtat a szabványos kimenetre a verzió információval, és sikeresen befejezõdik.

PÉLDÁK

A tegnapelõtti dátumérték kiírása:
date --date '2 days ago'
A maihoz képest 3 hónap és 1 nap múlva következõ nap dátumértékének kiírása:
date --date '3 months 1 day'
Annak kírása, hogy az aktuális év karácsonya az év hányadik napja:
date --date '25 Dec' +%j
Az aktuális dátum teljes hónapnevet és a hónap napját tartalmazó formában történõ kiírása:
date '+%B %d'
De meglehet, hogy a szándék nem ez, mert a hónap elsõ kilenc napján a `%d' értéke nullával bevezetett, kétjegyû mezõ lesz. Például a `date -d 1-may '+%B %d'' ezt fogja kiírni: `May 01'.
Ugyanennek a dátumnak az egyjegyû napok elõtt szereplõ bevezetõ nullák nélküli kiírásához mindent összevetve a nem szabványos `-' használható, amely elnyomja a kitöltést.
date -d 1-may '+%B %-d'

MAGYAR FORDÍTÁS

Gombai Sándor <>
⇧ Top