Linux repositories inspector
1993 Szept. 1

manpages-hu

Hungarian manpages

kbd

Tools for configuring the console (keyboard, virtual terminals, etc.)

NÉV

dumpkeys - kiírja a billentyûzet megfeleltetési táblázatát

ÁTTEKINTÉS

dumpkeys [ -hilfn -cjelkészlet --help --short-info --long-info --numeric --full-table --funcs-only --keys-only --compose-only --charset=jelkészlet ]

LEÍRÁS

dumpkeys a szabványos kimenetre írja billentyûzet meghajtó megfeleltetési táblázatainak aktuális tartalmát, a keymaps(5)-ben megadott formátum szerint.
A különbözõ kapcsolók használatával lehet a kimenet formátumát változtatni, és egyéb információk is szerezhetõk a kernelrõl és a dumpkeys(1) és a loadkeys(1) programról.

OPCIÓK

-h --help Kiírja a program verziószámát és egy rövid ismertetõt a szabványos hibakimenetre, majd kilép.
-i --short-info
Kiírja a kernel billentyûzet meghajtónak néhány tulajdonságát. A megadott tulajdonságok az alábbiak:
A kernel által támogatott billentyûkódok skálája
Azt közli, hogy mely értékek használhatók keycode kulcsszó után a billentyûtáblázat definiáló fájlokban. Lásd keymaps(5)-öt a további információkért és ezen fájlok szintaktikájához.
Az egy billentyûhöz köthetõ mûveletek száma
Megadja, hogy hány különbözõ mûveletet végezhet egyetlen billentyû különbözõ módosító billentyûk használata révén. Például, ha ez az érték 16, akkor a módosító billentyûkkel kombinálva akár 16 különbözõ mûveletet definiálhat egy billentyûköz. Ha az érték 16, akkor a kernel valószínûleg négy módosító billentyûrõl tud, amelyeket több féle képpen kombinálva az adott billentyûvel elérheti az összes kötött mûveletet.
A kernel által támogatott mûveletek skálája
Ez a cikk a mûveleti kódok skáláját hexadecimális formában tartalmazza egy táblázat formájában. Ezek az értékek azok, amelyek a billentyûkód definálásakor a jobb oldalon szerepelhetnek, azaz a vv-k az alábbi sorban:
keycode xx = vv vv vv vv
(Lásd keymaps(5)-öt a billentyûzet definíciós sorok formátumát illetõen). A dumpkeys(1) és a loadkeys(1) szimbolikus jelölést is támogat, aminek használata javasoltabb a numerikusnál, mert amíg a mûveleti kódok változhatnak kernelrõl kernelre, addig a szimbólikus nevek általában azonosak. Ennek ellenére, a mûveleti kódok listája használható arra, hogy megállapitsa, hogy a kernel ismeri-e az összes szimbólumot, amelyet loadkeys(1) ismer, vagy azért, hogy lássa, van-e olyan kód, melyhez a loadkeys(1) nem rendel szimbólikus nevet. Ahhoz hogy ezt megtehesse, hasonlítsa össze a kódok skáláját a szimbólumok listájával, lásd alább a --long-info parmétert.
A kernel által támogatott funkció billentyûk száma
Megadja azon mûveleti kódok számát, melyekhez karakterfûzérek küldése köthetõ. Ezek a kódok, hagyományosan különbözõ funkció, és szerkesztõ billentyûkhöz vannak rendelve, és szabványos Escape sorozatok küldésére szolgálnak. Ez, persze, úgy is átdefiniálható, hogy gyakran használt parancssorokat, E-mail címeket, vagy bármi mást küldjön. Fõleg, ha ez a szám nagyobb, mint a billentyûzetén található funkció billentyûk száma, akkor a "tartalék" mûveleti kódokat AltGr-billentyû kombinációkhoz kötheti, például hasznos szófûzérek küldésére. Lásd a loadkeys(1)-t. további részletekért.
Funkció-karakterláncok
Az aktuális funkcióbillentyû definíciókat, a dumpkeys --funcs-only paranccsal láthatja.
-l --long-info
Ez a kapcsoló a dumpkeys -t arra utasítja, hogy hosszú információs listát nyomtasson. A kimenet azonos a --short-info -éval, azzal, a különbséggel, hogy a végéhez csatolja a loadkeys(1) és a dumpkeys(1) által támogatott mûveleti szimbólumok listáját, a mûveleti kódokkal együtt.
-n --numeric
Ez a kapcsoló azt okozza, hogy a dumpkeys átlépi a mûveleti kódok szimbólummá való alakítását, és csak hexadecimális formában írja ki õket.
-f --full-table
Arra utasítja a dumpkeys -t, hogy lépje át az összes rövidítési heurisztikát, (lásd keymaps(5)) és a billentyû kötéseket kanonikus alakban közölje. Minden egyes billentyûhöz nyomtat egy sort, minden egyes módosító kombinációhoz egy oszlopot rendelve. Például, ha a kernel 16 módosító kombinációt témogat, akkor minden sornak 16 mûveleti kód oszlopa van. Ez a kimeneti formátum hasznos lehet, például, olyan programoknak, amelyek feldolgozzák a dumpkeys kimenetét.
--funcs-only
Ha ezt a kapcsolót kapja, a dumpkeys csak a funkció billentyû karakterláncok definícióját írja ki. Rendesen, a dumpkeys a billentyû kötéseket és a karakterlánc definíciókat is kiírja.
--keys-only
Ha ezt a kapcsolot kapja, a dumpkeys csak a billentyûzet kötéseket írja ki. Rendesen, a dumpkeys a billentyû kötéseket és a karakterlánc definíciókat is kiírja.
--compose-only
Ha ezt a kapcsolot kapja, a dumpkeys csak a kompozíció billentyûk kombinációit írja ki. Ez a kapcsoló csak akkor használható, ha a kernelje támogatja a kompozíció billentyûket.
-cjelkészlet --charset=jelkészlet
Ezzel arra utasítja a dumpkeys -t, hogy a jelkód értékeket a megadott jelkészlet szerint értelmezze. Ez csak a jelkódról szimbolikus névvé való átalakítását befolyásolja. A jelkészlet jelenleg elfogadott értékei iso-8859-X, ahol az X számjegy 1-9. Ha nincs megadva jelkészlet , akkor iso-8859-1 -t használ. Ez a kapcsoló egy ‘charset "iso-8859-x"’, sort produkál, így közölve a loadkeys-zel, hogy hogyan értelmezze a billentyûtérképet. (Például "division" 0xf7 az iso-8859-1 kódban, de 0xba az iso-8859-8-ban.)

FÁJLOK

/usr/share/keymaps javasolt könyvtár a billentyûtáblázat fájloknak.

MAGYAR FORDÍTÁS

Gábris Aurél <>
⇧ Top