Linux repositories inspector
BSD 4
July 27, 1991

manpages-hu

Hungarian manpages

finger

user information lookup program

NÉV

finger - Felhasználói információk megjelenítése

ÁTTEKINTÉS

finger felhasználó ...
finger felhasználó@gép ...

LEÍRÁS

A finger a rendszer felhasználóiról mutat információkat.

OPCIÓK

-s A finger megmutatja a felhasználó belépési nevét, valódi nevét, terminálját és hogy az írható-e (a terminál neve mögött ‘‘*’’ jelenik meg, ha nem írható), mióta nem csinált semmit, mikor lépett be, valamint irodájának helyét és telefonszámát. A belépés idejét hónap, nap, óra, perc formában adja meg, kivéve ha hat hónapnál régebben lépett be; ezesetben az óra és a perc helyett az évet jelzi ki. Az ismeretlen eszközök és a nemlétezõ belépési valamint nyugalmi idõt csillaggal jelzi.
-l Többsoros megjelenítés, amely magában foglalja az -s kapcsoló által mutatott adatokat, valamint a felhasználó home mappáját, otthoni telefonszámát, belépési shelljét, leveleinek állapotát és a home mappájában található .plan , .project valamint .forward nevû fájlok tartalmát. A telefonszámok tizenegy jegybõl állnak, és ‘‘+N-NNN-NNN-NNNN’’ formában ábrázolja õket. A tíz vagy hét jegyû számokat a megfelelõ helyekre beírva ábrázolja. Az ötjegyû számok ‘‘xN-NNNN’’ formában, a négyjegyûek ‘‘xNNNN’’ formában jelennek meg. Ha az eszköz írása le van tiltva, ezt az eszköz nevét tartalmazó sorhoz illesztett ‘‘(messages off)’’ szöveg jelzi. Felhasználónként egy bejegyzést mutat, ha a -l kapcsolóval hívod meg a programot; ha egy felhasználó többszörösen lépett be, minden belépéshez tartozó terminál adatait kijelzi. A levelei állapotát a következõképpen jelzi: ‘‘No Mail.’’, hogyha egyáltalán nincs levele, ‘‘Mail last read NNN HHH ## ÓÓ:PP ÉÉÉÉ (IZ)’’, ha vannak levelei, de a legutóbbi új levele érkezte óta olvasta õket, illetve ‘‘New mail received ...’’, ‘‘ Unread since ...’’ hogyha új levelük van,
-p megakadályozza, hogy az -l kapcsoló hatására a finger a felhasználó .plan és .project file-jainak tartalmát is megmutassa.
-m A felhasználó névre nem próbál rákeresni. A felhasználó legtöbbször az illetõ belépési neve, azonban ha nem az -m kapcsolóval hívod meg, a finger megpróbálja a felhasználók valódi nevében is megkeresni az általad megadott nevet.
-7 Az alapértelmezett 8 helyett a 7 bites karakterekre szorítkozik.
Ha egy kapcsolót sem adtál meg, de szerepel a parancssorban felhasználói név a finger az -l stílusú megjelenést mutatja, különben az -s stílusút. Fontos megemlíteni, hogy mindkét formátum esetén elõfordulhat, hogy az információ nem elérhetõ.
Ha nem adsz meg egyetlen paramétert sem, a finger minden belépett felhasználó adatait megjeleníti.
A finger távoli felhasználók vizsgálatára is használható. Ilyenkor a parancs kiadható felhasználónév@gép , vagy @gép formában. Az elsõ fajta használat esetén az eredmény megegyezik az -l kapcsoló használatával, a második pedig az -s kapcsolóéval. Csak az -l kapcsoló használható távoli gép lekérdezésekor.

LÁSD MÉG

chpass(1), w(1), who(1)

TÖRTÉNETE

A finger utasítás elõször a 3.0 -ban jelent meg.

MAGYAR FORDÍTÁS

Érdi ’Cactus’ Gergõ <>
⇧ Top