Linux repositories inspector
GNU Eszközök
Aliases: i686-w64-mingw32-gdb(1), rust-gdb(1), x86_64-w64-mingw32-gdb(1)

manpages-hu

Hungarian manpages

gdb

A stub package for GNU source-level debugger

gdb-doc

Documentation for GDB (the GNU source-level debugger)

gdb-headless

A GNU source-level debugger for C, C++, Fortran, Go and other languages

NÉV

gdb - A GNU hibakeresõ

ÖSSZEGZÉS

gdb [-help] [-nx] [-q] [-batch] [-cd= dir ] [-f] [-b bps] [-tty= dev] [-s symfile ] [-e prog ] [-se prog ] [-c core ] [-x cmds ] [-d dir ] [ prog [ core|procID ]]

LEÍRÁS

Egy olyan hibakeresõ, mint a GDB, célja az, hogy betekintést nyújtson egy másik program ‘‘belsejébe’’, miközben az fut—vagy arra, hogy mit csinált egy másik program abban a pillanatban, amikor összeomlott.
A GDB négy fõ dologra képes (és még néhány egyébre is e négy dolog támogatásához), amelyek segítenek a mûködés közben való hibakeresésben:
o Elindítja a programot, meghatároz bármely olyan dolgot, amely befolyásolhatja a mûködését.
o Megállítja a programot meghatározott körülmények bekövetkeztekor.
o Megvizsgálja, hogy mi történt, amikor a program megállt.
o Megváltoztat dolgokat a programban, hogy kísérletezni lehessen a hiba következményeinek kijavítása érdekében, és folytathassa a munkát egy másik hibán.
A GDB C, C++, és Modula-2 nyelvû programok hibáinak keresésére használható. Amint a GNU Fortran fordító elkészül, a GDB a Fortran-t is támogatni fogja.
A GDB-t a gdb shell paranccsal kell elindítani. Ha elindult, a parancsokat a terminálról olvassa be, egészen addig, amíg ki nem lép a quit parancs hatására. Súgót a help paranccsal kaphat.
A gdb elindítható argumentumok vagy opciók nélkül is; de a leggyakoribb módja a GDB elindításának egy vagy két argumentummal történik, egy futtatható programot adva meg argumentumként:
gdb program
Elindítható továbbá egy futtatható program és egy core file megadásával:
gdb program core
A core file helyett megadható egy process azonosító második argumentumként, ha egy már futó programban kell hibát keresni:
gdb program 1234
ez a parancs hozzáköti a GDB-t a 1234-as folyamathoz (hacsak nincs már egy ‘ 1234 ’ nevû file; a GDB elõször a core file jelenlétét ellenõrzi).
Alant a leggyakrabban szükséges GDB parancsok találhatók:
break [file:]függvény
Töréspontot állít be a függvény elé (a file -ban).
run [argumentum lista]
Elindítja a programot ( argumentum listá val, ha meg lett adva).
bt Visszakövetés: kiírja a programvermet.
print kifejezés
Kiírja egy kifejezés értékét.
c A program futásának folytatása (megállás után, pl. töréspontnál).
next A következõ programsor futtatása (megállás után); átlépi a sorban levõ függvényhívást.
step A következõ programsor futtatása (megállás után); belép a sorban levõ függvénybe.
help [név]
Súgót ír ki a név nevû GDB parancsról, vagy általános információt a GDB használatáról.
quit Kilép a GDB-bõl.
Részletekbe menõ információkért lásd: Richard M. Stallman és Roland H. Pesch: Using GDB: A Guide to the GNU Source-Level Debugger . A könyv elérhetõ online az info program gdb címszavaként.

OPCIÓK

Bármely olyan argumentum, amely nem opció, egy futtatható fájlt és egy core file-t (vagy folyamat azonosítót) határoz meg; azaz az elsõ olyan argumentum, amelyhez nem kötõdik opció, megegyzik a ‘ -se ’ opcióval, és a második, ha van ilyen, megegyezik a ‘ -c ’ opcióval, ha van ilyen nevû file. Sok opciónak van hosszú és rövid formája, itt mindkettõt megadtuk. A hosszú opciók csonkított formában is elfogadhatóak, amennyiban a hosszuk elegendõ az egyértelmû azonosításhoz. (Ha úgy tetszik, az opció jelölhetõ ‘ + ’-szal ‘ - ’ helyett, de mi itt a megszokottabb jelölést használjuk.)
A GDB egymás után dolgozza fel az összes opciót és parancssori argumentumot. Számít a sorrend, ha a ‘ -x ’ opció is szerepel.
-help
-h
Felsorolja az összes opciót rövid magyarázattal.
-symbols=file
-s file
A file nevû fájlból olvassa be a szimbólum táblát.
-write A futtatható és a core fájlba történõ írás engedélyezése.
-exec=file
-e file
A file nevû fájlt hsználja futtathatóként amennyiben az arra alkalmas, és egy core dumppal kapcsolatban nyers adatként.
-se=file
A szimbólum táblát a file nevû fájlból veszi, és használja ugyan ezt a fájlt, futtathatóként.
-core=file
-c file
Használja a file nevû fájlt core dump-nak.
-command=file
-x file
A GDB parancsokat a file nevû fájlból olvassa.
-directory=katalógus
-d directory
Adja hozzá a katalógus katalógust az elérési útvonalhoz forrásfile-ok kereséséhez.
-nx
-n
Ne futtassa a ‘ .gdbinit ’ inicializációs fájlban levõ parancsokat. Ebben a fájlban levõ parancsok a parancssori argumentumok feldolgozása után hajtódnak végre.
-quiet
-q
‘‘Csöndes’’. Nem írja ki a bevezetõ és szerzõi joggal kapcsolatos üzeneteket. Ezek a üzenetek szintén nem íródnak ki kötegelt feldolgozás során.
-batch Kötegelt feldolgozás. A program 0 -s értékkel lép ki az ‘ -x ’-szel megadott parancsfile-ok (és a ‘ .gdbinit ’ file, ha nincs letiltva) feldolgozása után. Nem-nulla értékkel akkor lép ki, ha hiba következik be parancsfile-okban található GDB parancsok végrehajtásakor.
A kötegelt feldolgozás akkor lehet hasznos, ha a GDB szûrõként fut, például hogy letöltsön és futtasson egy programot egy másik számítógépen. Azért, hogy ez használhatóbb legyen, a
Program exited normally.
üzenet (amely rendszerint akkor íródik ki, amikor egy GDB által futtatott program kilép) nem íródik ki kötegelt feldolgozáskor.
-cd=katalógus
A GDB munkakatalógusa a katalógus legyen a jelenlegi helyett.
-fullname
-f
Az Emacs állítja be ezt az opciót, amikor alfolyamatként futtatja a GDB-t. Ez arra készteti a GDB-t, hogy kiírja a teljes file nevet és sorszámot szabványos, felismerhetõ formában minden alkalommal, amikor egy verem keret kiíródik (amelybe beleértendõ minden alkalom, amikor a program megáll). Ez a felismerhetõ formátum a következõképpen néz ki: két ‘ 32 ’ karakter, amelyeket a file neve, a sor sorszáma és a karakter helye követ kettõspontokkal elválasztva, majd egy újsor karakter. Az Emacs-GDB csatolóprogram a két ‘ 32 ’ karaktert használja jelként a keret forráskódjának kiírásához.
-b bps
Beállítja a soros csatoló vonali sebességét (baud szint vagy bit per másodperc), amelyet a GDB használ távoli hibakereséshez.
-tty=eszköz
A eszköz eszközt használja szabványos bemenetként és kimenetként.

LÁSD MÉG

Az info program ‘gdb’ címszavaként; Richard M. Stallman and Roland H. Pesch: Using GDB: A Guide to the GNU Source-Level Debugger , 1991 július.

MÁSOLÁS

Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.
Megadjuk az engedélyt ezen kéziköny szó szerinti másolatainak létrehozására és terjesztésére, amennyiben a szerzõi jog címke és ez az engedély a másolatokon is szerepel.
Megadjuk az engedélyt ezen kéziköny módosított másolatainak létrehozására és terjesztésére a szó szerinti másolatokra vonatkozó feltételekkel, amennyiben a módosítások eredményeképpen létrejövõ kézikönyvet egy ezzel azonos engedély alatt terjesztik.
Megadjuk az engedélyt ezen kéziköny más nyelvekre lefordított változatainak másolására és terjesztésére a fenti, módosításra vonatkozó feltételekkel, kivéve, hogy ezen engedélynek a Free Software Foundation által jóváhagyott fordítása szerepelhet az eredeti angol nyelvû változat helyett.

MAGYAR FORDÍTÁS

Szakács Gergely Márton <>
⇧ Top