Linux repositories inspector

manpages-hu

Hungarian manpages

gzip

The GNU data compression program

NÉV

gzexe - végrehajtható fájlok tömörítése

ÁTTEKINTÉS

gzexe [ név ... ]

LEÍRÁS

A gzexe program végrehajtható fájlokat tömörít, amik futtatáskor automatikusan kitömörítõdnek és végrehajtódnak. A futásidõ megnõ. Például a ‘‘gzexe /bin/cat’’ futtatásakor a következõ két fájl jön létre:

-r-xr-xr-x 1 root bin 9644 Feb 11 11:16 /bin/cat -r-xr-xr-x 1 bin bin 24576 Nov 23 13:21 /bin/cat~
A /bin/cat~ az eredeti, a /bin/cat az önkicsomagoló végrehajtható fájl. Ha megbizonyosodtál arról, hogy a tömörített /bin/cat jól mûködik, a /bin/cat~ letörölhetõ.
Használatának kevés hellyel rendelkezõ rendszereknél van értelme.

OPCIÓK

-d Kitömöríti az adott végrehajtható fájlt.

FIGYELMEZTETÉS

A tömörített végrehajtható program egy shell script, ez maga után vonhatja néhány biztonsági rés kialakulását. A tömörített végrehajtható program futtatásához megfelelõen beállított PATH környezeti változó szükséges, mivel ennek segítségével találja meg a gzip programot és néhány más segédprogramot (tail, chmod, ln, sleep).

HIBÁK

A gzexe próbálja ugyanazokat az attribútumokat adni a tömörített fájlnak is, mint ami az erdetinek volt, de szükséges lehet a kézzel történõ módosítás a chmod vagy a chown használatával.

MAGYAR FORDÍTÁS

Tevesz Tamás <>
⇧ Top