Linux repositories inspector
Linux
May 28, 1997

manpages-hu

Hungarian manpages

psmisc

Utilities for managing processes on your system

NÉV

killall - név szerint öli meg a processzeket

ÁTTEKINTÉS

killall [-eiqv] [-signal] név ...
killall -l
killall -V

LEÍRÁS

A killall program egy jelzést (signal) küld minden processznek, amely a megadott parancsok valamelyikét futtatja. Ha nincs jelzés megadva, SIGTERM-et küld.
A jelzések névvel (pl. -HUP) vagy számmal (pl. -1) is megadhatók. A 0-s jelzés (a processz létezésének ellenõrzése) csak számmal adható meg.
Ha a parancsnév egy törtvonalat (/) tartalmaz, akkor azt a bizonyos végrehajtható fájlhoz tartozó processzeknek lesz elküldve a jelzés a nevüktõl függetlenül.
killall nemnulla kilépési státuszt ad, ha a felsorolt parancsok bármelyike esetén elõfordult, hogy nem ölt meg neki megfelelõ processzt. Ha legalább egy processzt megölt minden parancs esetében, killall nullával tér vissza.
Egy killall processz sosem öli meg magát, de megölhet más killall processzeket.

OPCIÓK

-e Pontos egyezést igényel nagyon hosszú nevek esetén. Ugyanis ha egy parancsnév 15 karakternél hosszabb, a teljes név nem biztos, hogy elérhetõ. Ebben az esetben alapértelmezés szerint a killall program megöl minden processzt, amelynek neve illeszkedik az elsõ 15 karakterhez. A -e használata esetén az ilyen bejegyzéseket átugorja. Ha a -v opció is adott, akkor minden átlépett processzrõl üzenetet küld.
-i Interaktívan megerõsítést kér minden ölés elõtt.
-l Kilistázza az ismert jelzésneveket.
-q Csendes: nem ír hibaüzenetet, ha nem ölt meg egy processzt sem.
-v Jelenti, ha a jelzést sikeresen elküldte.
-V A programváltozatról ír ki információt.

FÁJLOK

/proc   a ‘proc’ fájlrendszer helye.

HIBÁK

A fájl szerinti ölés csak olyan végrehajtható fájlokra mûködik, amleyek a végrehajtás során nyitva maradnak, azaz pl. az ‘impure’ végrehajtható fájlok nem ölhetõk meg ilyen módon.
Figyelni kell, hogy a killall name parancsnak nem Linuxos rendszeren nem mindig a kívánt hatása van. Különösen fontos ez, ha kitüntetett felhasználóként (pl. root) dolgozunk.

SZERZÕ

Werner Almesberger <>

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <>
⇧ Top