Linux repositories inspector
FSF

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

ln - fájlok közötti kötéseket (linkeket) hoz létre

ÁTTEKINTÉS

ln [opciók] forrás [cél]
ln [opciók] forrás... könyvtár
Opciók:
[-bdfinsvF] [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}] [--version-control={numbered,existing,simple}] [--backup] [--directory] [--force] [--interactive] [--no-dereference] [--symbolic] [--verbose] [--suffix=backup-suffix] [--help] [--version]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.
Ez a kézikönyv lap az ln GNU változatát dokumentálja.
Amennyiben az utolsó argumentum egy létezõ könyvtár, az ln program minden más megadott fájlhoz létrehoz egy kötést ebben a könyvtárban (azonos néven). Ha csak egy fájl adott, ahhoz az aktuális könyvtárba hoz létre kötést. Különben ha két fájl adott, az elsõhöz hoz létre kötést a második által megadott néven. Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár és kettõnél több fájl adott.
Alapértelmezés szerint kemény kötéseket (hard link) hoz létre, és nem törli a már létezõ fájlokat.

OPCIÓK

-b, --backup
A törlendõ fájlokról biztonsági másolatot (backup) készít.
-d, -F, --directory
A szuperfelhasználónak (root) megengedi könyvtárakra vonatkozó kemény kötések létrehozását.
-f, --force
Törli a már létezõ célfájlokat.
-i, --interactive
Megkérdezi, hogy törölheti-e a már létezõ célfájlokat.
-n, --no-dereference
Amennyiben a megadott cél egy könyvtárra mutató szimbolikus kötés (symbolic link), megkísérli ezt a kötést felülírni, nem pedig az általa mutatott könyvtárban hozza létre a kötést. Ez az opció célszerûen a --force -szal együtt használható.
-s, --symbolic
Szimbolikus kötést hoz létre erõs kötés helyett. Ez az opció hibaüzenetet ad olyan fájlrendszereken, amelyek nem támogatják a szimbolikus kötéseket.
-v, --verbose
Böbeszédû üzemód: minden kötésbe kerülõ fájl nevét kiírja.
--help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.
--version
A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.
-S, --suffix backup-suffix
Az egyszerû biztonsági mentés fájlok végzõdését (suffix) alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó állítja be. Ezzel az opcióval ezt lehet felülbírálni. Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti változó, sem az opció), a végzõdés ‘~’ lesz, mint az Emacs-ban.
-V, --version-control {numbered,existing,simple}
A biztonsági mentések típusa a VERSION_CONTROL környezeti változóval állítható be. Ez az opció ezt bírálja felül. Ha VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció sem adott, az alapértelmezett mentési típus az ‘existing’. A VERSION_CONTROL illetve az opció értéke a GNU Emacs ‘version-control’ változójához hasonló; felismernek olyan szinonímákat is, melyek jobban jellemzõek. Az érvényes értékek (egyértelmû rövidítés megengedett):
‘t’ vagy ‘numbered’
Mindig sorszámozott mentés készül.
‘nil’ vagy ‘existing’
Sorszámozott biztonsági mentést készít azokról a fájlokról, melyeknek már van, a többiekrõl pedig egyszerû mentést.
‘never’ vagy ‘simple’
Mindig egyszerû mentés készül.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <>
⇧ Top