Linux repositories inspector
FSF
Aliases: dir(1), dir(1), dir(1), dir(1), vdir(1), vdir(1), vdir(1), vdir(1)

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

ls, dir, vdir - könyvtárak tartalmának listázása

ÁTTEKINTÉS

ls [OPCIÓ]... [NÉV]...

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.
Ez a kézikönyv lap az ls GNU változatát dokumentálja. dir és vdir az ls változatai más alapértelmezett kimeneti formátummal. Ezek a programok a megadott fájlokat és könyvtárakat listázzák. A könyvtárak tartalma ABC szerint lesz rendezve. Az ls alapértelmezés szerint oszlopokba rendezett listát ad, függõleges rendezéssel ha a kimenet egy terminál. Más esetben soronként egy nevet ír ki. A dir és a vdir alapértelmezés szerint hosszú formátumú listát adnak.

OPCIÓK

-a, --all Minden könyvtárbeli fájlt listáz, beleértve a ‘.’-tal kezdõdõ nevûeket is.
-b, --escape
A fájlnevekben elõforduló nemgrafikus karaktereket \xxx formában jeleníti meg, ahol xxx helyén állhat betû vagy oktális szám. Ez a jelölés a nemgrafikus karakterek C-beli jelölösövel egyezik meg.
-c, --time=ctime, --time=status
A könyvtár tartalmát a fájlok státuszának megváltoztatási ideje szerint rendezi a módosítási idõ helyett. Hosszú listázási forma esetén a státusz megváltoztatásának idejét írja ki a módosítási idõ helyett.
-d, --directory
A könyvtárakat a többi fájlhoz hasonlóan listázza ahelyett, hogy a tartalmukat listázná.
-f Nem rendezi a könytárak tartalmát, hanem a lemezen való tárolási sorrendjükben jeleníti meg. Ugyanaz, mint -a és -U megengedése és -l, -s, és -t kikapcsolása.
--full-time
Az idõket teljes formában jeleníti meg a szokásos rövidítési szokások szerint.
-g Nincs funkciója, csak a Unix kompatibilitás miatt szerepel.
-i, --inode
A fájlnevek mellett bal oldalon megjeleníti a fájl indexének számát.
-k, --kilobytes
A fájlméreteket (ha egyátalán listázásra kerülnek) kilobájtban adja meg. Felülbírálja a POSIXLY_CORRECT környezeti változó hatását.
-l, --format=long, --format=verbose
A fájlnevek mellett megadja a fájl típusát, engedélyeit a kemény kötések (hard link) számát, a tulajdonos- és a csoportnevet, a méretet bájtokban és az idõbélyeget, azaz a módosítási idõt, hacsak nem más idõt választottunk egy másik opcióval. Hat hónapnál régebbi, vagy a jelenleginél több mint egy órával késõbbi idõvel rendelkezõ fájlok esetén az idõbélyeg az évet tartalmazza a napon belüli idõpont helyett.
-m, --format=commas
A fájlneveket sorfolytonosan, vesszõkkel elválasztva listázza.
-n, --numeric-uid-gid
Az UID és GID értékeket numerikusan listázza a nevek helyett.
-p A fájlnevekhez egy típusát jelzõ karaktert fûz. (A könyvtárak nev után /-jelet.)
-q, --hide-control-chars
A nemgrafikus karakterek helyett kérdõjeleket ír a fájlnevekbe.
-r, --reverse
A rendezést megfordítja.
-s, --size
A fájlok méretét is kijelzi. Alapértelmezés szerint ez 1 kilobájtos egységekben értendõ, hacsak nem a értéket adtunk a POSIXLY_CORRECT környezeti változónak. Ekkor 512 bájtos blokkok számítanak egységnek.
-t, --sort=time
A könyvtár tartalmát az idõbélyeg szerint rendezi; az újabb fájlok kerülnek elõbbre.
-u, --time=atime, --time=access, --time=use
A könyvtár tartalmát a fájlok utolsó elérési ideje szerint rendezi a módosítási idõ helyett. Hosszú listázási forma esetén az utolsó elérés ideje kerül kiírásra a módosítási idõ helyett.
-x, --format=across, --format=horizontal
Oszlopokba rendezetten dolgozik, vízszintes irányban rendez.
-A, --almost-all
A ‘.’ és ‘..’ könyvtárakon kívül minden fájlt listáz.
-B, --ignore-backups
Nem listázza a ‘~’-re végzõdõ fájlokat, hacsak nem a parancssorban adottak.
-C, --format=vertical
Oszlopokba rendezetten dolgozik, függõleges irányban rendez.
-F, --classify
A fájlnevekhez egy, a fájl típusát jelzõ karaktert fûz. Szabályos végrehajtható fájl esetén ez egy ‘*’-jel, könyvtár esetén ‘/’, szimbolikus kötés esetén ‘@’, FIFO esetén ‘|’, socketek esetén ‘=’, más esetekben semmi.
-G, --no-group
Elhagyja a csoportra vonatkozó információk kijelzését hosszú listázáskor.
-L, --dereference
A szimbolikus kötések által mutatott fájlokat listázza a kötés listázása helyett.
-N, --literal
A fájlneveket pontosan adja vissza. (Ellentéte -b -nek.)
-Q, --quote-name
A fájlneveket idézõjelek közé teszi és a nemgrafikus karaktereket a C nyelvnek megfelelõen írja ki.
-R, --recursive
Minden könyvtár tartalmát rekurzívan listázza.
-S, --sort=size
A könyvtár tartalmát fájlméret szerint rendezi; a nagyobb fájlok kerülnek elõre.
-U, --sort=none
Nem rendezi a könyvtár tartalmát, hanem a lemezen való tárolás sorrendjében listázza õket. Ezt az opciót azért nem -f -nek nevezik, mert a Unix ls -f opció szintén megengedi a -a -t és nem engedi -l, -s, és -t. Az eredeti Unix -f -je haszontalannak és azon csúnya dolgok csoportjába tartozónak tûnik, melyek olyan dolgokat kapcsolnak össze egy opcióban, melyeknek nincs közük egymáshoz. Mivel -U nem csinálja ezt, ezért más nevet kapott kompatibilitási okokból.
-X, --sort=extension
A könyvtárat a fájlok kiterjesztése alapján rendezi. (Kiterjesztés = az utolsó ‘.’ utáni része a fájlnévnek.) A kiterjesztés nélküli fájlokat elõre teszi.
-1, --format=single-column
Soronként egy fájlt listáz.
-w, --width cols
A képernyõt cols oszlopszélességûnek tételezi fel. Az alapértelmezett értéket a terminál meghajtóprogramjából próbálja venni, ha nem sikerül, akkor a COLUMNS környezeti változó értékét használja, ha ez sincs beállítva, akkor 80-nak veszi.
-T, --tabsize cols
A tabulátorjeleket cols oszlopszélességûnek tételezi fel. Alapértelmezés: 8.
-I, --ignore pattern
Nem listázza a pattern mintának megfelelõ fájlokat, hacsak nem adottak a parancssorban.
--color, --colour, --color=yes, --colour=yes
Fájltípustól függõen színezi a fájlok nevét. Lásd az A KIMENET SZÍNEZÉSE fejezetet lentebb.
--color=tty, --colour=tty
Ugyanaz, mint --color de csak ha a szabványos kimenet egy terminál. Nagyon hasznos shell szkriptekben és ‘alias’ parancsoknál, különösen ha a kedvenc tördelõd (pager) nem támogatja a színvezérlõ kódokat.
--color=no, --colour=no
Kikapcsolja a színezést. Ez az alapértelmezett. Elõzõ színezõ opció kikapcsolására szolgál.
--help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.
--version
A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

A KIMENET SZÍNEZÉSE

A --color opció használatakor az ls jelen változata a kiírt fájlneveket kiszínezi a fájl típusának megfelelõen. Alapértelmezés szerint ez a színezés csak a típustól függ, és a használt kódok megfelelnek az ISO 6429 (ANSI) szabványnak.
Az alapértelmezett színezést felülbírálhatjuk a LS_COLORS (vagy LS_COLOURS) környezeti változóval. Ezen változó tartalmának formátuma emlékeztet a termcap(5) fájlformátumra: kettõsponttal elválaszott kifejezések listája, ahol a kifejezések "xx=string" formátumúak. Itt "xx" egy kétkarakteres változónév, melyeket a következõ táblázat tartalmaz alapértelmezett értékükkel együtt.
no    0    Normális (nem fájlnév) szöveg
fi    0    Szabályos fájl
di    32   Könyvtár
ln    36   Szimbolikus kötés
pi    31   Csõ (Named pipe, FIFO)
so    33   Socket
bd    44;37  Blokkos egység (Block device)
cd    44;37  Karakteres egység (Character device)
ex    35   Végrehajtható fájl
mi    (none) hiányzó fájl (fi alapértelmezettje)
or    (none) Árva szimbolikus kötés (ln alapértelmezettje)
lc    \e[  Bal kód
rc    m    Jobb kód
ec    (none) Vég kód (lc+no+rc -t helyettesíti)
Csak azokat a változókat kell csatolni, melyek eltérnek az alapértelmezettõl.
A fájlnevek kiterjesztésük alapján is színezhetõek. Ez az LS_COLORS változóban állíthatjuk be "*ext=string" formában. Például ISO 6429 kódokat használva a "*.c=34" taggal a C forrásfájlokat kékkel jeleníthetjük meg. Ez tehát minden .c-re végzõdõ fájlt kékre (34-es kód) színez.
A vezérlõkarakterek C-stílusban (\-escaped jelöléssel) vagy stty -szerûen (a ^-jelöléssel) is írhatók. A C-stílusban \e az Escape-t, \_ normális szóközt, \? a törlést jelenti. Továbbá a \ escpace-karakter használható a \, ^, : és = alapértelmezett értelmezésének felülbírálására.
Mindegyik fájl az alábbi formában íródik ki: "<lc> <color code> <rc> <fájlnév> <ec>". Amennyiben <ec> nem definiált, akkor az "<lc> <no> <rc>" sorozat helyettesíti. Ezt általában kényelmesebb használni, de kevésbé általános. A bal- jobb- és végkódok olyan módon állnak rendelkezésre, hogy ne kelljen újr és újra azonos ismétlõdõ részeket begépelni különleges terminálok esetén. Általában nem is kell õket megváltoztatni, csak akkor, ha a terminál nem használja az ISO 6429 színsorozatokat.
Ha a terminál az ISO 6429 színkódokat használja, a típuskódok összeállíthatók (az lc, rc, és ec kódok kivételével) pontosvesszõkkel elválasztoyy numerikus parancsokból. A leggyakoribb parancsoka:
 0   alapértelmezett szín visszaállítása
 1   világosabb szín
 4   aláhúzott szöveg
 5   villogó szöveg
30   fekete elõtér
31   vörös elõtér
32   zöld elõtér
33   sárga (vagy barna) elõtér
34   kék elõtér
35   bíbor elõtér
36   világoskék (cyan) elõtér
37   fehér (vagy szürke) elõtér
40   fekete háttér
41   vörös háttér
42   zöld háttér
43   sárga (vagy barna) háttér
44   kék háttér
45   bíbor háttér
46   világoskék (cyan) háttér
47   fehér (vagy szürke) háttér
Nem minden parancs mûködik minden rendszeren és kijelzõ eszközön.
Néhány terminálprogram nem értlemezi az alapértelmezett végkódot tökéletesen. Ha minden szöveg szines lesz egy könyvtárlistázás után, próbáld meg kicserélni a no és fi kódokat 0-ról a saját standard elõ- és háttérszíneidre.

HIBÁK

BSD rendszereken a -s opció a pontos értékek felét adja azokra a fájlokra, melyek NFS-en keresztül HP-UX rendszerrõl vannak beépítve (mount-olva). HP-UX rendszereken a pontos értékek kétszeresét adja az NFS-en keresztül beépített BSD rendszerekrõl. Ez a HP-UX hiányossága miatt van, amely a HP-UX saját ls programját is befolyásolja.
Ha volna egyetlen standard az angol nyelvre, nem lenne szükség redundáns betûzés támogatására. (color, colour)

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <>
⇧ Top