Linux repositories inspector
GNU burok segédprogramok 2.0

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

pathchk - a fájlnév portolhatóságának ellenõrzése

ÁTTEKINTÉS

pathchk [-p] [--portability] fájlnév...
patchk [--help] [--version]

LEÍRÁS

Minden fájlnév-re a pathchk üzetet ír ki, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesülne:
o a fájlnév -ben ha a létezõ könytárak között van olyan, amely rendelkezik keresési (végrehajtási) jogosultsággal
o ha a fájlnév hossza nagyobb a fájlrendszerben lehetséges maximumnál
o minden egyes fájlnév összetevõ hossza megfelel egy már létezõ könyvtárnévnek, amely nem nagyobb a fájlrendszerben megengedett fájlnév-komponensek méreténél.
A kilépési állapot lehet:
0 Ha minden fájl túljut a teszten, és
1 egyébként.

KAPCSOLÓK

-p, --portability
Az alapul szolgáló fájlrendszeren véghezvitt hosszellenõrzés helyett minden egyes fájlnevet és komponenset tesztel, a POSIX.1-nek megfelelõ minimális portolási követelmények alapján. Azt is ellenõrzi, hogy a fájlnév nem tartalmaz-e olyan karaktereket, amely nincs benne a portolható fájlnevek karaktertáblájában.
--help Kiírja a használati útmutatót a szabványos kimenetre.
--version
Kiírja a verziószámot a szabványos kimenetre.

MEGJEGYZÉSEK

Hibabejelentést a küldhetõ, a magyar fordítással kapcsolatban pedig az címre. Az oldalt Ragnar Hojland Espinosa <> frissítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

Fehér -Aries- János <>
⇧ Top