Linux repositories inspector
FSF

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

pr - Szövegfájlokat konvertál nyomtatáshoz

ÁTTEKINTÉS

pr [+OLDAL] [-HASÁB] [-abcdfFmrtv] [-e[tab karakter[tab szélesség]]] [-h fejléc] [-i[tab karakter[tab szélesség]]] [-l oldalhossz] [-n[szám határoló[számjegyek]]] [-o bal_margó] [-s[hasáb határoló]] [-w oldal szélesség] [--help] [--version] [fájl...]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva, és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.
Ez a kézikönyvoldal a pr GNU változatát dokumentálja. A pr parancs kiírja a szabványos kimenetre az oldalakra és választhatóan hasábokra tördelt változatát a parancssorban megadott szövegfájloknak; vagy a szabványos bemenetnek, ha nem adtál meg fájlt, vagy ha a ’-’ fájlnév szerepel a parancssorban. A bemeneti lapdobás oldaltörést eredményez a kimeneten.

OPCIÓK

+OLDAL Az OLDAL-adik oldaltól kezdi a nyomtatást.
-HASÁB HASÁB darab hasábos kimenetet hoz létre, és lefelé nyomtatja a hasábokat. A hasábszélesség automatikusan csökken, ahogy a HASÁB nõ; amennyiben nem állítod be a -w opcióval a megfelelõ oldalszélességet, ezen opció következtében a prog ram levághat bizonyos hasábokat.
-a Nem lefelé, hanem keresztben nyomtatja a hasábokat.
-b Kiegyenlíti a hasábokat az utolsó oldalon.
-c A vezérlõ karaktereket kalapos jelöléssel (pl. ’^G’); az egyéb, nem nyomtatható karaktereket oktális backslash-jelöléssel nyomtatja.
-d Megduplázza a kimenet hosszát üres sorok beszúrásával.
-e[tabkarakter[tabszélesség]]
A bemeneti tabulátort szóközökkel oldja fel. A tabkarakter választható paraméter a bemenõ tabulátorkaraktert adja meg, ez alapállapotban a tab. A tabszélesség választható paraméter a bemenõ tabulátorkarakter szélességét adja meg, ez alapállapotban 8.
-F, -f Újsor helyett lapdobás karakterrel választja szét a kimenet oldalait.
-h fejléc
A fájlnevet a fejléc szövegre cseréli a fejlécben.
--help Használati útmutatót ír ki, és sikert jelentõ állapottal kilép.
-i[tabkarakter[tabszélesség]]
A szóközöket tabulátorokra cseréli a kimeneten. A tabkarakter választható paraméter a kimenõ tabulátorkaraktert adja meg, ez alapállapotban a tab. A tabszélesség választható paraméter a kimenõ tabulátorkarakter szélességét adja meg, ez alapállapotban 8.
-l oldalhossz
Az oldal hosszát oldalhossz sorra állítja. Ez alapállapotban 66. Ha az oldalhossz 10-nél kevesebb, a prog ram elhagyja a fejléceket és a lábjegyzeteket, ahogy a -t opció esetében.
-m Az összes fájlt párhuzamosan nyomtatja, mindegyiket külön hasábban.
-n[számhatároló[számjegyek]]
Mindegyik hasábot, párhuzamos nyomtatáskor mindegyik sort megelõzi a sor száma. A számhatároló választható paraméter a számok után nyomtatandó karaktert adja meg, ez alapállapotban a tab. A sorszámokat a számjegyek választható paraméter által megadott számú számjegyen ábrázolja. Ez alapállapotban 5.
-o bal_margó
Minden sort eltol bal_margó széles margóval. A teljes oldalszélesség az eltolás plusz a -w opcióval beállított szélesség.
-r Nem ad figyelmeztetést, ha a paraméterül adott fájlok egyikét nem tudja megnyitni. Fájlmegnyitási hibánál azonban nem nulla állapottal fog vissza térni.
-s[hasábhatároló]
A hasábhatároló karakterrel választja el a hasábokat. Ez alapállapotban nem szóköz, hanem tab.
-t Nem nyomtatja ki a szokásos oldalankénti 5 soros fejlécet és 5 soros záradékot, és nem tölti ki az utolsó oldalt (üres sorokkal vagy lapdobással).
-v A nem nyomtatható karaktereket oktális backslash-jelöléssel nyomtatja.
--version
A prog ram verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.
-w oldalszélesség
Az oldal szélességét oldalszélesség oszlopra állítja. Ez alapállapotban 72.

MAGYAR FORDÍTÁS

Nagy Viktor <>
⇧ Top