Linux repositories inspector
FSF

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

rm - állományok eltávolítása

ÁTTEKINTÉS

rm [-dfirvR] [--directory] [--force] [--interactive] [--recursive] [--help] [--version] [--verbose] név...

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.
Ez a kézikönyv lap az rm GNU változatát dokumentálja. rm eltávolítja a meghatározott állományt. Alapértelmezésként a könyvtárakat nem törli.
Ha egy állomány nem írható, a szabványos bemenet egy tty, és a -f vagy a --force kapcsolót nem aktiváltuk, rm megkérdezi a felhasználót, hogy eltávolíthatja-e az állományt. Ha a válasz nem ‘y’ vagy ‘Y’ betüvel kezdõdik a következõ állományt veszi.
GNU rm, mint minden program ami a getopt függvényt használja az argumentumai elemzésére, megengedi a -- opció használatát annak jelölésére, hogy a következõ argumentumok nem opciók. Egy ‘-f’ nevû fájl törlésére az aktuális könyvtárból használhatjuk az
rm -- -f
, vagy az
rm ./-f
parancsot. A szimpla ‘-’ erre a célra történõ felhasználása a Unix rm programban még a getopt standard szintakszisának kifejlesztése elõtt alakult ki.

OPCIÓK

-d, --directory
Könyvtárak eltávolítása ‘unlink’ használatával ‘rmdir’ helyett. Nem szükséges, hogy a könyvtár üres legyen törléskor. Csak a szuper-felhasználó alkalmazhatja. Mivel egy könyvtár ilyen módon történõ törlésekor a benne található állományok hivatkozás nélkülivé válnak, bölcs dolog a parancs végrehajtása után az fsck program lefuttatása a fájlrendszerre.
-f, --force
Figyelmen kívül hagyja a nem létezõ állományokat és nem kérdezi meg a felhasználót.
-i, --interactive
Minden fájl eltávolítása elõtt megkérdezi a felhasználót, hogy törölheti-e az adott állományt. Ha a válasz nem ‘y’ vagy ‘Y’ betûvel kezdõdik a következõ állományt veszi.
-r, -R, --recursive
A könyvtárak tartalmát rekurzívan törli.
-v, --verbose
Kiírja minden fájl nevét mielõtt törölné.
--help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.
--version
A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Tarbaj Péter <>
⇧ Top