Linux repositories inspector
GNU diff Utilities 2.7.2

manpages-hu

Hungarian manpages

diffutils

Utility programs used for creating patch files

NÉV

sdiff - két állomány összehasonlítása és tartalmuk interaktív egyesítése

ÁTTEKINTÉS

sdiff [-abdilstBHW] [-o OUTFILE] [-w COLUMNS] [-I REGEXP] [--expand-tabs] [-ignore-all-space] [-ignore-blank-lines] [--ignore-case] [--ignore-matching-lines=REGEXP] [--ignore-space-change] [--left-column] [--minimal] [--output=OUTFILE] [--supress-common-lines] [--speed-large-files] [--text] [--width=COLUMNS] FROMFILE TOFILE
sdiff [-v] [--help] [--version]

LEÍRÁS

sdiff egyesít két állományt és az eredményt interaktívan az OUTFILE-ba írja -o esetén, vagy részletezi a különbségeket oldalanként ha nincs -o .
Ha a FROMFILE egy könyvtár és a TOFILE egy állomány, az sdiff a FROMFILE alatti TOFILE-lal egyezõ nevû állományt hasonlítja. Ugyanez fordítva is igaz. A FROMFILE és TOFILE egyszerre nem jelölhet könyvtárat. Nem használhatsz ‘-’ értéket bemenõ állományként.
Általában sdiff a diff(1) bevonásával dolgozik, szükség esetén megváltoztathatod ezt a mûködést a DIFF környezeti változó értékeként más programra hivatkozol. A szövegszerkesztõt a EDITOR környezeti változónál szintén beállíthatod.

OPCIÓK

-a, --text Az állományokat szövegként kezeli az összehasonlítást soronként végzi, ez akkor is így történik ha az állományok valójában nem szöveges formátumúak.
-b, --ignore-space-change
Nem változtat ha csak fehér szóköz (white space) különbözõséget tal ál.
-d, --minimal
Alaposabb módszerrel a legkisebb eltéréseket is felderíti. Ez lassítja feldolgozást (bizonyos esetekben komoly mértékben).
-i, --ignore-case
Nagy- és kisbetûs írásmód nem számít különbségnek.
-l, --left-column
Megegyezõ sorokból csak egyiket, a bal oszlopbelit írja ki.
-o OUTFILE, --output=OUTFILE
Az egyesített kimenet az OUTFILE-nál megadott állományba kerüljön. Az opció feltétele az egyesítésnek.
-s, --suppress-common-lines
Az egyezõ sorokat nem írja ki.
-t, --expand-tabs
A tab kódokat szóközökkel váltja fel, oly módon hogy az eredeti állomány elrendezése ne változzon.
-w COLUMNS, --width=COLUMNS
A kimenet a COLUMNS szélességét használja. Történelmi okokból diff(1)-nél a -W opció látja el ezt a szerepet.
-B, --ignore-blank-lines
Az üres sorok beszúrásával vagy eltávolításával kapcsolatos változásokat ne vegye figyelembe.
-H, --speed-large-files
Számos hasonló eltérést tartalmazó nagy méretû állomány esetén heurisztikus módszerrel javítja a vizsgálat sebességét
-I REGEXP, --ignore-matching-lines=REGEXP
Ne vizsgálja a sorokat melyekre a REGEXP teljesül, hanem automatikusan beszúrásra vagy törlésre kerüljenek.
-W Összehasonlításnál ne vegye figyelembe a vízszintes térközöket elõidézõ (white space) karaktereket. Történelmi okokból diff(1)-nél a -w opció látja el ezt a szerepet.
--help Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd kilép.
-v, --version
Kiírja a diff3 verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

EGYESÍTÉS

A megegyezõ sorokat az elsõ állományból az OUTPUT állományba másolja. Ezután az eltérõ sorokból képzett csoportokat jeleníti meg ‘%’ jellel majd várja az alábbi parancsok valamelyikére:
e Elvetendõ mindkét változat. Meghívja a szövegszerkesztõt egy üres átmeneti állománnyal, és a szövegszerkesztés eredményét fogja a kimenõ állományhoz írni.
eb Összefûzi a két változatot, átmeneti állományba szerkeszthetõvé teszi, és ennek eredményét fogja a kimenõ állományhoz írni.
ed Mint ‘eb’, azonban minden változatnak fejléce van amely jelöli az állományok és sorok melyik változatból valók
el Szerkesztésre a bal oldali változat kerüljön, majd a kimenõ állomány ebbõl származzon.
er Szerkesztésre a jobb oldali változat kerüljön, majd a kimenõ állomány ebbõl származzon.
l A bal oldali változatot másolja a kimenõ állományba.
q Kilépés.
p A jobb oldali változatot másolja a kimenõ állományba.
s Csendesen másolja az egyezõ sorokat.
v Az egyezõ sorokat bõbeszédûen másolja. Ez az alapértelmezés.

DIAGNOSZTIKA

A diff3 program zárásakor a következõ értékeket adja vissza:
0 Az sdiff hibátlanul lefutott, az állományok között nem talált különbséget.
1 Az állományok között néhány eltérést talált.
2 Futás közben egy vagy több hiba történt.

MEGJEGYZÉS

Hiba a címre jelezhetõ. Az oldal karbantartója: Ragnar Hojland Espinosa <>

MAGYAR FORDÍTÁS

Bendes László <>
⇧ Top