Linux repositories inspector
GNU
January 16th

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

seq - számok sorozatát írja ki

ÁTTEKINTÉS

seq [opciók]... [elsõ [lépés]] utolsó...

LEÍRÁS

Ez a manual oldal a GNU seq parancs tömör dokumentációja. Az oldal a Debian/GNU Linux disztribúcióhoz készült (de mások is használhatják), mivel eredetileg a programhoz nem tartozott manual oldal, hanem GNU Info formátumú dokumentáció tartozik hozzá; lásd lentebb.
A seq parancs számok sorozatát írja a szabványos kimenetre. A számok elsõ-tõl utolsó-ig, lépés lépésközzel következnek. Alapértelmezés szerint elsõ és lépés is egyaránt 1, valamint minden szám új sorba kerül. A számok nem csak egészek, hanem valósak is lehetnek.

OPCIÓK

A program a szokásos GNU parancssor-szintaxist követi, a hosszú opciók két kötõjellel (‘-’) kezdõdnek. Az opciók kivonatosan lentebb találhatók, a teljes dokumentáció GNU Info formátumban található meg.
-f formátum, --format=formátum
A számokat a formátum-nak megfelelõ formázással írja ki, alapértelmezés a ‘%g’. A formátum-nak egy és csak egy formátumot kell tartalmaznia, ami lehet ‘%e’, ‘%f’ vagy ‘%g’.
-s karakterfüzér, --separator=karakterfözér
A számokat egymástól elválasztó karakterfüzér, alapértelmezés szerint egy újsor-karakter. A kimenet utolsó karaktere mindig egy újsor.
-w, --equal-width
Bevezetõ nullák használatával minden szám egyenlõ szélességben íródik ki. (Másféle kitöltés a ‘--format’ használatával érhetõ el).
--help Kiírja a használható opciókat
--version
Kiírja a program verziószámát

LÁSD MÉG

A program teljes dokumentációja az Info rendszer Shell utilities: (sh-utils), GNU shell utilities szekciójában található.

SZERZÕ

Ezt a manual oldalt Galen Hazelwood írta a Debian/GNU Linux rendszer számára.

MAGYAR FORDÍTÁS

Tevesz Tamás <>
⇧ Top