Linux repositories inspector
FSF

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

sum - ellenõrzõ összeg számítása és a lefoglalt block-ok megszámolása a megadott állomány(ok)ra

ÁTTEKINTÉS

sum [-rs] [--sysv] [--help] [--version] [állomány...]

LEÍRÁS

Ezen dokumentáció a továbbiakban nem karbantartott, lehet, hogy pontatlan illetve nem teljes. A Texinfo dokumentáció a hiteles információforrás.
Ez a manual oldal a sum GNU verzióját tárgyalja.
sum minden egyes megadott állományról vagy ha az nincs megadva, illetve ‘-’ van megadva, akkor a szabványos bemenetrõl 16 bites ellenõrzõ összeget készít. Minden egyes állományhoz kiírja az ellenõrzõ összeget és az általa elfoglalt blockok számát (felfelé kerekítve). Alapértelmezésben kiírja a megfelelõ állománynevet is, ha legalább két argumentum van megadva. A --sysv opcióval, legalább egy állomány argumentum megadása esetén kiírja a megfelelõ állomány nevét. Alapértelmezésben a GNU sum az ellenõrzõ összeget BSD sum kompatíbilis algoritmussal számolja ki és az állományméreteket 1 KB méretû blockokban adja meg.

OPCIÓK

-r Az alapértelmezett (BSD kompatíbilis) algoritmus használata. Ezen opció a System V sum kompatibilitás érdekében használható. Hacsak a -s opció nincs megadva ennek nincs hatása.
-s, --sysv
A System V sum alapértelmezett algoritmusával kompatíbilis módon számítja az ellenõrzõ összeget és 1 KB helyett 512 byte a block méret.
--help A szabványos kimenetre írja a használatával kapcsolatos információkat és sikeres visszatérési értékkel kilép.
--version
A szabványos kimenetre írja a verzióinformációkat és sikeres visszatérési értékkel kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Fejõs Tamás <>

REFERENCED BY

⇧ Top