Linux repositories inspector
1998 Október 24

manpages-hu

Hungarian manpages

talk

Talk client for one-on-one Internet chatting

inetutils

A collection of common network programs

NÉV

talk - beszélgetés egy másik felhasználóval

ÁTTEKINTÉS

talk személy [ttynév]

LEÍRÁS

A talk egy olyan vizuális kommunikációs program, amely terminálunkról sorokat másol egy másik felhasználóéra.
Használható kapcsolók:
személy
Ha a saját gépünkön levõ személlyel szeretnénk beszélgetni, akkor a személy paraméter egyszerûen az illetõ személy login neve legyen. Ha egy másik host-on levõ felhasználóval szeretnénk beszélgetni, akkor a személy -nek ’felhasználó@host’ alakúnak kell lennie.
ttynév Ha egy olyan személlyel szeretnénk beszélgetni, aki egyszerre egynél többször jelentkezett be egy gépre, akkor a ttynév paramétert az elérendõ terminál nevének kiválasztására használhatjuk, a ttynév alakja a következõ: ‘ttyXX’.
Ha mi hívunk elõször, a talk program a következõ üzenetet küldi
Message from TalkDaemon@õ_gépe...
talk: connection requested by mi_nevünk@mi_gépünk.
talk: respond with: talk mi_nevünk@mi_gépünk
annak a felhasználónak, akivel beszélgetni szeretnénk. Ekkor a címzettnek a következõ parancs begépelésével kell válaszolnia:
talk mi_nevünk@mi_gépünk
Teljesen mindegy, hogy a címzett melyik géprõl válaszol, amennyiben az Õ login-neve ugyanaz az adott gépen is. Amint a kommunikáció engedélyezve lett, a benne résztvevõ két felhasználó egyszerre gépelheti üzenetét, amely üzenetek két egymástól elválasztott ablakban jelennek meg a képernyõn. A control-L ‘^L’ billentyû-kombináció a képernyõ újrarajzolását eredményezi, melynek során az erase, kill, word kill karakterek normálisan viselkednek. Kilépéshez egyszerûen be kell írni az interrupt-karakterünket, a talk ezután a kurzort a képernyõ aljára mozgatja és visszaállítja a terminál eredeti helyzetét.
A talk engedélyezése letiltható ill. újra engedélyezhetõ a mesg(1) parancs használatával. Alapállapotban a beszélgetés engedélyezett. Bizonyos parancsok, pontosabban az nroff(1) és a pr(1), letilt üzeneteket a rendetlen output elkerülése végett.

FÁJLOK

/etc/hosts megkeresi a címzett gépét
/var/run/utmp
megkeresi a címzett tty-ját

HIBÁK

BSD 4.3 -mal kiadott talk(1) verzió olyan protokollt használ, amelyik nem kimpatibilis a BSD 4.2 -vel kiadottéval (SunOs/Solaris használja ezt a protokolt). Létezik egy patch Juan-Marino de Goyeneche ()-tól ami a talk/talkd-t, ha az a -DSUN_HACK kapcsolóval lett fordítva, kompatíbilissé teszi a SunOS/Solaris-ossal. Átkonvertálja az üzeneteket az egyikbõl a másikba.
Probléma adódhat, ha pont-pont összeköttetés (PPP/SLIP) felett akarunk talk összeköttetést létesíteni. Ahhoz, hogy ez mûködjön, változtassuk meg a gép nevét arra a névre, amit a SLIP/PPP interface IP-számával megegyezik, amig a kapcsolat él.

TÖRTÉNET

A talk elõször a BSD 4.2 -ban jelent meg.

MAGYAR FORDÍTÁS

Szalay Attila <>
⇧ Top