Linux repositories inspector
GNU fileutils 4.0
November 1998

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

touch - fájl idõbélyegének megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

touch [-acm][-r ref_fájl|-t idõ] [--] fájl...
Elavulófélben levõ verzió:
touch [-acm][ronda_idõ] fájl...
GNU verzió:
touch [-acfm] [-r fájl] [-t decim_idõ] [-d idõ] [--time={atime,access,use,mtime,modify}] [--date=idõ] [--reference=fájl] [--no-create] [--help] [--version] [--] fájl...

LEÍRÁS

A touch megváltoztatja minden megadott fájl utolsó elérésének és/vagy utolsó módosításának idejét. Ezek az idõbélyegek az aktuális idõre változnak, hacsak nem adtuk meg az -r opciót, ez esetben ugyanis a megadott ref_fájl idõbélyegét kapja meg a fájl, illetve ha a -t opciót adtuk meg, akkor az idõbélyeg a idõben megadott idõre változik. Mindkét idõ változik, ha az -a és a -m opciókat egyaránt megadtuk, vagy egyiket sem adtuk meg. Csak az utolsó elérés illetve az utolsó módosítás ideje változik, ha az -a illetve a -m opciókat egymagukban adjuk meg. Ha a fájl nem létezik, a touch létrehozza (üres fájlként, 0666 jogusultságokkal, amelyeket az umask módosíthat), kivéve ha a -c opciót is megadtuk.

POSIX OPCIÓK

-a A fájl utolsó elérésének idejét változtatja.
-c Nem hozza létre a fájlt.
-m A fájl utolsó módosításának idejét változtatja.
-r ref_fájl
A ref_fájl idõbélyegeit használja az idõbélyegek új értékeinek beállításához.
-t idõ A megadott idõt használja az idõbélyegek új értékeinek beállításához. Az argumentum egy decimális szám, a következõ formában:

[[CC]YY]MMDDhhmm[.SS]

ahol CC a századot, YY az évet, MM a hónapot, DD a napot, hh az órát, mm a percet és SS a másodpercet jelenti. Ha nem adjuk meg a századot, akkor a CCYY évet veszi a program figyelembe, ahol 1969 < CCYY < 2068. Ha nem adjuk meg a YY évet, akkor az aktuális év lesz az idõ év része. Ha nem adjuk meg az SS-t, akkor az értéke 0 lesz. Az SS értékét a 0-61 tartományból választhatjuk, így lehetõség van a szökõmásodpercek megadására. A program TZ környezeti változóban megadott idõzónában fogja a megadott idõt venni. Hibát okoz, ha az idõ 1970. január 1. elõtti.
-- Lezárja az opciók listáját.

POSIX RÉSZLETEK

A hívás második formájának megvan az a hátránya, hogy van némi értelmezési probléma akörül, hogy az ronda_idõ idõ- vagy fájlargumentum. A program akkor tekinteni idõnek, ha sem az -r sem a -t opciók nincsenek megadva, legalább két argumentum van, és az elsõ argumentum nyolc- vagy tízjegyû decimális szám. Az ronda_idõ formátuma MMDDhhmm[yy], ahol az yy 69 és 99 közé eshet, és az 1969-1999 éveket jelöli. Ha nem adjuk meg a yy-t, akkor az aktuális évet veszi a program. Ez a formátum elavult.

GNU RÉSZLETEK

Ha az elsõ fájl érvényes argumentuma lehet a -t opciónak, és nem adtunk meg idõbélyeget a -d, az -r illetve a -t opciók egyikéhez sem, és a ‘--’ argumentumot sem adtuk meg, akkor ezt az argumentumot idõnek fogja értelmezni a program, nem fájlnévnek.
Ha valaki az utolsó elérés és az utolsó módosítás idejét egyaránt az aktuális idõre szeretné változtatni, a touch olyan fájlok idõbélyegét is képes megváltoztatni, amelyek nincsenek az adott felhasználó birtokában, de van rá írási joga. Egyébként a felhasználónak kell birtokolnia a fájlokat.

GNU OPCIÓK

-a, --time=atime, --time=access, --time=use
Csak az utolsó elérés idejét változtatja meg.
-c, --no-create
Nem hozza létre a fájlokat, ha nem léteznek.
-d, --date=idõ
Az idõ argumentumot használja az aktuális idõ helyett. Ebben lehetnek hónapnevek, idõzóna, ‘am= vagy ‘pm’, stb.
-f Figyelmen kívül hagyja, csak a touch(1) BSD verziójával való kompatibilitás miatt van implementálva.
-m, --time=mtime, --time=modify
Csak az utolsó módosítás idejét változtatja meg.
-r fájl, --reference=fájl
Az megadott fájl idõbélyegeit használja az aktuális idõ helyett.
-t decim_idõ
Itt a decim_idõ formátuma MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] Az argumentumban megadott idõt (hónap, nap, óra, perc, elhagyható század és év, elhagyható másodperc) használja az aktuális idõ helyett. Jegyezzük meg, hogy ez a formátum megsérti a POSIX elõírásait.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

--help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.
--version
A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.
-- Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

A program TZ környezeti változó segítségével értelmezi az expliciten megadott idõket. A LANG, az LC_ALL, az LC_CTYPE és az LC_MESSAGES környezeti változókat a szokásos módon veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

A POSIX 1003.2 eltérõen írja le a -t opció argumentumának szintaxisát, mint ahogy a GNU implementációban használatos.

PÉLDA A HASZNÁLATRA

A ‘touch foo’ parancs létrehozza a foo fájlt, ha az még nem létezett, és az utolsó módosítás idejét az aktuális idõre állítja. Ez gyakran használatos a make program tevékenységének irányítására.

MEGJEGYZÉS

Ez a kézikönyvoldal azt az touch programot dokumentálja, amelyik a fileutils-4.0 csomagban található. Más verziók mûködése kissé különbözhet. A javításokat és kiegészítéseket elküldhetjük a címre (angolul). A programban felfedezett hibákat a címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

Tímár András <>
⇧ Top