Linux repositories inspector
GNU textutils 2.0
15 August 1999

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

tsort - topológikus rendezést hajt végre

ÁTTEKINTÉS

tsort [FILE]
tsort [--help] [--version]

LEÍRÁS

tsort topológikusan rendez egy adott FILE-t. Ha a FILE nincs megadva, vagy ‘-’, akkor a szabványos bemenetet használja olvasásra.
A szóközökkel elválasztott karakterlánc-párok minden elemét a FILE-ból olvassa ki. A teljesen rendezett sorrendet, (figyelembe véve a karakterlánc-párok elemei által reprezentált, részleges rendezési sorrendet) kiírja a szabványos kimenetre. Kör keletkezése eseten, az elsõ ilyen elõfordulást kiírja a szabványos hibakimenetre.

OPCIÓK

--help Kiírja a használati utasítást a szabványos kimenetre és sikeresen kilép.
--version
Kiírja a verzióinformációt a szabványos kimenetre és sikeresen kilép.

PÉLDA

Át fogunk adni a tsort-nak egy "X történt Y elõtt" típusú párokból álló listát, és megvizsgáljuk, hogy hogyan rendezi azt. Megjegyezzük, hogy adott részleges rendezés esetén nem mindig létezik egyértelmûen teljes rendezés is.
tsort << EOF
neolitic bronze
greeks linux
pyramids greeks
bronze pyramids
bronze greeks
EOF
kimenete:
neolitic
bronze
pyramids
greeks
linux

MEGJEGYZÉS

A hibajelentéseket a <> címrere kérjük küldeni. A kézikönyvoldalt Ragnar Hojland Espinosa <> készítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

Tenkes Csaba <>
⇧ Top