Linux repositories inspector
Wget

manpages-hu

Hungarian manpages

wget

A utility for retrieving files using the HTTP or FTP protocols

NÉV

wget - egy program állományok letöltésére a World Wide Web-rõl

ÁTTEKINTÉS

wget [kapcsolók] [URL-lista]

FIGYELMEZTETÉS

Az itt található információk a Wget teljes dokumentációjának csak egy részét képezik. Nem naprakész. Az információs dokumentáció teljes, naprakész adatokat tartalmaz. Az információs dokumentációt az Emacs info alrendszerével vagy az info programmal lehet megtekinteni.

LEÍRÁS

Wget egy program különbözõ állományok bináris letöltésére a World Wide Web-rõl HTTP (Hyper Text Átviteli Protokoll) és FTP (File Átviteli Protokoll) -n keresztül lemezre mentés céljára. Wget egy nem-interaktív program, amely azt jelenti, hogy a háttérben is tud dolgozni a felhasználó bejelentkezése nélkül, nem úgy, mint a legtöbb Web-böngészõ (tehát a program elindítása után nyugodtan ki lehet jelentkezni, a program tovább fog mûködni). A szerverrel való kapcsolat alapján dönti el, hogy az állományok megfelelõen kerültek-e letöltésre, és addig próbálja meg a letöltést míg az megfelelõ nem lesz, vagy a felhasználó által beállított értéket el nem éri. FTP szervereknél REST módot használja, ha lehetséges. Proxy szerverek használata támogatott, hogy a letöltést gyorsítsa, a hálózat terhelését csökkentse.
Wget egy teljes körû letöltési mechanizmust használ, amellyel a Web nagy részét le lehet letölteni, hogy a távoli gép fa struktúráját a helyi gépen hozzuk létre. Természetesen a letöltési mélységet (rekurzió) és más paramétereket meg lehet adni. A letöltött dokumentumok figyelésével biztosítja a Wget, hogy a rekurzió sohase kerüljön végtelen ciklusba. Mind HTTP, mind FTP szervereknél alkalmazható.
A letöltés folyamata könnyen nyomon követhetõ formában jelenik meg, pontokkal mutatva. Mindegyik pont 1k letöltött adatot jelent. Beépített funkciók segítik a letöltés finomhangolását, pl. mely hivatkozásokra (linkre) terjedjen ki a letöltés (Ld. -L, -D és -H kapcsolók).

URL ELNEVEZÉSEK

Az RFC1738 szabványban rögzített URL formák többsége használható. 2 alternatív forma megadása lehetséges a wget-ben, amely azt jelenti, hogy az alábbi módokon lehet megadni egy dokumentum helyét az Interneten:
Hagyományos URL (ajánlott forma):
http://gazdagép:[portszám]/elérésiút
http://fly.cc.fer.hr/
ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/xemacs-19.14.tar.gz
ftp://felhasználónév:jelszó@gazdagép/könyvtár/állomány

Csak FTP esetén használandó (ncftp-szerû):
gazdagép:/könyvtár/állomány

Csak HTTP esetén használandó (netscape-szerû): gazdagép(:portszám)/könyvtár/állomány
A felhasználónév és/vagy jelszó megadása az URL-ben az alábbi módon lehetséges:
ftp://felhasználónév:jelszó@gazdagép/könyvtár/állomány

Ha a fenti formák között nem tudjuk mi a különbség, akkor nyugodtan használhatjuk a lynx vagy netscape-nél alkalmazott formákat. Az alternatív formák nem elterjedtek, ezért lehet, hogy a jövõben nem fognak mûködni a Wget-ben.

OPCIÓK

Pár parancssori kapcsolóval lehet a wget -et vezérelni. Nem szükséges ezek mindegyikének teljes ismerete vagy használata, ha csak nem a program alapbeállításától eltérõ mûködést szeretnénk elérni. Egyszerû használathoz egyáltalán nem kell a különbözõ kapcsolókat használni. Jó tanács, hogy a gyakran használt beállításokat a .wgetrc állományban tároljuk.
A következõ lista az összes kapcsolót bemutatja rövid magyarázattal csökkenõ fontossági sorrendben:
-h --help Felsorolja a lehetséges kapcsolókat. Segítséget nyújt a program használatához. Nem megfelelõ vagy hiányos parancssor használatakor is megjelenik.
-V --version Megjeleníti a Wget verziószámát.
-v --verbose Részletes (verbose) kimenet az összes lehetséges információval. Alapesetben a kimenet csak a letöltéseket és hibaüzeneteket tartalmazza. Ha a kimenet a stdout, akkor alapértelmezett a részletes mód.
-q --quiet Csöndes mód (quiet), a kimenet teljes hiánya.
-d --debug Hibakeresõ (debug) mód. Csak akkor érhetõ el, ha a program a -DDEBUG opcióval lett fordítva. Ha a program fordítása így történt, akkor a kimenetben csak a -d kapcsoló megadása után jelenik meg többlet információ.
-i állomány --input-file=állomány A megadott állományból olvassa ki a szükséges URL-ket, ekkor nem szükséges a parancssorban URL-t megadni. Ha azonban mind a parancssorban, mind az állomány révén URL lett megadva, akkor elõször a parancssori URL kerül feldolgozásra. Az állománynak nem szükséges HTML dokumentumnak lennie (de nem gond ha az), elég ha csak egymás után felsorolva vannak az URL-ek.
Azonban, ha a -force-html kapcsolót használjuk, akkor az állományt HTML dokumentumként olvassa be. Ebben az esetben a problémát relatív hivatkozások (relativ links) okozhatják, amelyet a dokumentumban elhelyezett <base href="URL"> vagy a -base=URL kapcsoló megadásával lehet kiküszöbölni.
-o naplóállomány --output-file=naplóállomány A megadott naplóállományba (logfile) írja az üzeneteket a stdout helyett. Részletes kiment kerül a naplóállományba. Ha ez nem szükséges, akkor használjuk a -nv (nem részletes, non-verbose) opciót.
-a naplóállomány --append-output=naplóállomány Naplóállományhoz hozzáfûzés. Ugyanaz, mint az -o opció, csak hozzáfûzi az újabb üzeneteket a naplóállományhoz (vagy újat hoz létre, ha még nem létezik) ahelyett, hogy felülírná a régi állományt.
-t szám --tries=szám A szám-ban megadott értékre állítja az újrapróbálkozások (retries) számát. 0 a végtelen sok próbálkozást jelenti.
--follow-ftp HTML dokumentumokban található FTP hivatkozásokat is letölti.
-c --continue-ftp FTP állományok letöltésénél ott folytatja (continuing), ahol a letöltés megszakadt. A "wget -c ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-lR.Z" paranccsal ha az aktuális könyvtárban már található egy ls-lR.Z állomány, akkor a wget a lokális állomány mérete utáni részt tölti le. Nem szükséges megadni a -c kapcsolót, ha folytatni akarjuk a letöltést megszakadó kapcsolatnál, mert a wget ezt önállóan megteszi, vagyis megpróbálja folytatni a megszakadt letöltést.
Ahol használni kell ezt az opciót, az egy részben letöltött (más FTP programmal, vagy egy megállított wget-tel) állomány teljes letöltésénél.
-g on/off --glob=on/off Kiegészítés (globbing) be/kikapcsolása FTP letöltéskor. Alapesetben bekapcsolódik a kiegészítés, ha az URL helyettesítõ karaktereket tartalmaz (pl. csillag, kérdõjel). A kiegészítéssel több állományt lehet ugyanabból a könyvtárból letölteni egyetlen paranccsal, például ftp://gnjilux.cc.fer.hr/*.msg. A kiegészítés jelenleg csak Unix FTP szervereknél alkalmazható.
-e parancs --execute=parancs A parancsban megadott dolgot hajtja végre, úgy mintha a .wgetrc állományban lett volna megadva. A parancssorban megadott parancs elõbb kerül végrehajtásra, mint a .wgetrc állományban megadott, ha ott egyáltalán meg van adva.
-N --timestamping A dátum-méretjelzés (timestamping) figyelése, hogy a program megállapítsa szükséges-e a dokumentum letöltése. Ha a távoli állomány utolsó módosításának idõpontja régebbi, mint a helyi másolaté, és ha a méretük is azonos, akkor az állomány nem kerül letöltésre. Ez a kapcsoló a hetenként történõ HTTP vagy FTP tükrözésekkor hasznos, mivel nem engedi meg ugyanannak a dokumentumnak az újabb letöltését, ha az nem lett megváltoztatva.
-F --force-html Ha a bemenet egy dokumentumból történik, akkor azt HTML-dokumentumként értelmezi. Ezzel a HTML-dokumentumban megadott relatív hivatkozások letöltését lehet elvégezni, ha a <base href> szerepel a bemeneti állományban vagy a -base kapcsoló meg lett adva a parancssorban.
-B base_href --base=base_href A base_href-ben megadott helyet fogja használni, mintha a bemeneti állományban szerepelt volna <base href="URL"> formában. Az állományban szereplõ cím felülírja a parancssorban megadottat.
-r --recursive Rekurzív (recursive) letöltés. Az URL protokolltól függõen ez két dolgot jelent. HTTP oldalak rekurzív letöltése azt jelenti, hogy a parancssorban megadott URL-t letölti, azt HTML-dokumentumként kezeli (ha egyáltalán az) és letölti mindazokat az állományokat, amelyekre a dokumentum hivatkozott, ezt folytatja egy megadott szintig (alapesetben ez 5 szint, -l opcióval megváltoztatható). wget a HTTP szerveren található könyvtárstruktúrával azonos struktúrába tölti le a dokumentumokat.
Ez az opció bemutatóknál hasznos, ahol a lassú Internet kapcsolatot szeretnénk elkerülni. A legjobb eredményt akkor kapjuk, ha a hivatkozások relatívak, mivel így az oldalak a letöltött helyen is gond nélkül fognak mûködni.
FTP esetén a rekurzív letöltés a megadott könyvtár összes alkönyvtárának letöltését jelenti, hasonlóan a HTTP rekurzív letöltéséhez.
Jól meg kell gondolni a rekurzív letöltés használatát, mert az Internet kapcsolat nagy leterhelését eredményezheti. A terhelést a letöltés mélységének csökkentésével (Ld. -l) és/vagy az újrapróbálkozások számának csökkentésével (Ld. -t) lehet csökkenteni.
-m --mirror Tükrözés (mirroring) használata. Ez a rekurzió és dátum-méretfigyelés kombinációja.
-l szint --level=szint A rekurzív letöltés mélységét adja meg. Alapesetben ez 5. A megadott letöltési mélység elérésekor a letöltés visszatér a szülõkönyvtárba, és onnan megy tovább másik szálon. Így az -r -l1 használata csak egy dokumentumból történõ letöltést eredményez. A letöltés mélységének 0-t megadva (elméletileg) végtelen mélységû letöltés érhetõ el. Jól gondoljuk meg, mert a letöltött dokumentumok száma exponenciálisan növekszik a letöltés mélységével.
-H --span-hosts Host-ok átlépése rekurzív letöltéskor. Ld. -r és -D kapcsolók. Bõvebben a HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE részben.
-L --relative Csak relatív hivatkozások követése. Adott honlap letöltésekor hasznos, mivel az akár ugyanazon szerveren lévõ dokumentumokat is figyelmen kívül hagyja, ha nem relatív a hivatkozás. Bõvebben a HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE részben.
-D tartomány-lista --domains=tartomány-lista A használandó és a DNS (Tartomány Név Szerver, Domain Name Server)-ben azonosított tartományok listája vesszõvel elválasztva. Ez nem helyettesíti a -H kapcsolót, ha szükséges, akkor azt külön is meg kell adni. A kapcsolóval gyorsítani lehet a feldolgozást, még ha csak egy szerverre is történik az átmenet. Bõvebben a HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE részben.
-A lista / -R lista --accept=lista / --reject=lista Vesszõvel felsorolt kiterjesztések, amelyek letöltése engedélyezett (Accepting) vagy nem engedélyezett (Rejecting). Például ha csak GIF és JPEG állományokat szeretnénk letölteni, akkor a -A gif,jpg,jpeg opciót használjuk. Ha viszont minden le szeretnénk tölteni a méretes MPEG és AU állományok kivételével, akkor az -R mpg,mpeg,au opciót használjuk.
-X lista --exclude-directories lista Vesszõvel egymás után felsorolt könyvtárak neve, amelyeket nem szeretnénk letölteni (eXclude).
-P prefix --directory-prefix=prefix A letöltési állományok könyvtárát állítja be a prefix-ben megadottra (alapesetben ez "."). Az összes dokumentum és könyvtár a megadott könyvtárba kerül lementésre.
-T szám --timeout=szám Várakozási idõ (timeout) beállítása. Minden letöltéskor egy megadott idõ van engedélyezve a dokumentum olvasásának megkezdésére, ha ez nem történne meg akkor kapcsolat továbbra is élne, de nem adna eredményt. Alapesetben a várakozási idõ 900s (15 perc).
-Y on/off --proxy=on/off Proxy használatának engedélyezése/tiltása. Ha a megfelelõ környezeti változóban ez meg van adva, akkor automatikusan mûködésbe lép.
-Q szám[KM] --quota=szám[KM] Letöltési kvóta (quota) megadása byte-ban (alapértelmezett), kilobyte-ban vagy megabyte-ban. Elõnyösebb az rc állományban beállítani. Ld. késõbb.
-O állománynév --output-document=állománynév A dokumentumok nem a megfelelõ dokumentumnévvel kerülnek lementésre, hanem az állománynév-ben megadott egyetlen állományhoz kerülnek hozzáfûzésre. Ebben az esetben az újrapróbálkozások száma automatikusan 1. Ha ‘-’ -t adunk meg, akkor a stdout-ra kerül a kiíratás, a -quiet kapcsoló pedig be lesz kapcsolva. Óvatosan használjuk ezt a kapcsolót mivel minden hibaüzenet kiírását kikapcsolja, így nem tudjuk megfelelõen ellenõrizni a wget mûködését.
-S --server-response Kiírja a HTTP és/vagy FTP szerver által küldött válaszok fejlécét.
-s --save-headers Lementi a HTTP szerver által küldött fejlécet a tényleges tartalom elõtt.
--header=additional-header Alternatív fejléc (header) megadása. Több eltérõ fejlécet is meg lehet adni. A fejléc nem tartalmazhat CR vagy LF kódot.
--http-user --http-passwd A HTTP szerverhez szükséges felhasználónév és jelszó magadása. Wget jelenleg csak a hagyományos authentikációs (ellenõrzési) módot kezeli.
-nc Nem írja felül a rekurzív letöltéskor a már lementett dokumentumokat (not-clobber). Ez a kapcsoló akkor hasznos, ha egy megszakadt letöltést szeretnénk folytatni onnan, ahol megszakadt. Ekkor a .html vagy .htm dokumentumok a lemezrõl töltõdnek be és kerülnek feldolgozásra a Web letöltés folytatásához.
-nv Nem részletes (non-verbose) mód használata, amellyel csak a hibaüzenetek és az alapvetõ információk kerülnek kijelzésre. A -quiet opcióval lehet teljesen megszüntetni a kijelzést.
-nd Rekurzív letöltéskor nem hozza létre a szükséges könyvtárstruktúrát (no-directories). Ezzel a kapcsolóval az összes dokumentum egyetlen könyvtárba kerül letöltésre felülírás nélkül (ha ugyanazon állománynév többször fordul elõ, akkor .n kierjesztéssel kerül az újabb állomány lementésre).
-x Az -nd ellentétes opciója. Könyvtárstruktúra létrehozása még akkor is, ha nem lenne szükséges a letöltésnél.
-nh Az idõt rabló DNS-azonosítás kikapcsolása minden hostra. Bõvebben a HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE részben.
-nH Kikapcsolja gazdagép-névvel megegyezõ könyvtár létrehozását (no-hostname). Alapesetben a http://fly.cc.fer.hr cím egy fly.cc.fer.hr könyvtárat fog létrehozni, ahova a dokumentumok letöltésre kerülnek. Ezzel az opcióval ezt lehet megelõzni.
--no-parent Nem lép feljebb a szülõkönyvtárnál.
-k --convert-links Nem relatív hivatkozások (non-relativ links) konvertálása a helyi gépen relatív hivatkozásokra.

HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE

A rekurzív letöltésnél meg lehet adni, hogy mely hivatkozások legyenek figyelembe véve.
Csak relatív hivatkozások Ha csak a relatív hivatkozások kerülnek letöltésre (-L kapcsoló), akkor a rekurzív letöltés sohasem tölt le egy másik szerverrõl.
Host ellenõrzés A hivatkozások vizsgálatakor kiderülhet, hogy egyes abszolút hivatkozások is ugyanarra gazdagépre vonatkoznak. Ekkor (ez az alapeset) az összes ugyanazon gazdagépre mutató URL is letöltésre kerül.
A problémát itt a gazdagép és tartomány aliase-ok (host and domain aliases) használata jelenti, mivel a wget nem tudja meghatározni, hogy a regoc.srce.hr és a www.srce.hr ugyanazt a gazdagépet jelenti. Az abszolút linkek feldolgozásakor a gethostbyname próbálja megállapítani, hogy ugyanarról a gazdagéprõl van-e szó. Habár gethostbyname eredménye indexelt formában van, így sohasem kell kétszer leellenõrizni ugyanazt a hostot, fennáll annak a problémája, hogy nagy mennyiségû eltérõ szerver letöltésekor mindegyiket ki kell keresni a gethostbyname indexelt listájából. Ilyen összetett ellenõrzést meg lehet elõzni a -nh használatával, amikor wget csak a szerverneveket hasonlítja össze. Így gyorsabb lesz a feldolgozás, de nem lesz olyan megbízható.
Tartomány használat A -D kapcsolóval az engedélyezett tartományt lehet megadni. A trükk az egészben, hogy a nem engedélyezett tartományok nem is kerülnek feldolgozásra. Így a -Dmit.edu megadásával biztosak lehetünk, hogy a mit.edu-n kívül semmi sem került azonosításra. Ez az opció nagyon fontos és hasznos. A -D ugyanakkor nem tartalmazza a -H-t (külön meg kell adni, ha szükséges). Nyugodtan használjuk ezt a kapcsolót, mivel nagyban felgyorsítja a feldolgozást.
Természetesen a tartományengedélyezést csak bizonyos tartományokról való letöltéshez is megadhatjuk, de hogy más szerverekrõl is történjen letöltés ugyanazon tartományból szükséges a -H kapcsoló megadása is.
Minden host Ha a -H kapcsolót -D nélkül használjuk, akkor bármelyik hostról történhet letöltés. Ebben az esetben ajánlatos kicsi letöltési mélységet megadni. Ritkán használatos ez az opció.
FTP Az FTP letöltés speciális. A HTML dokumentumban elhelyezett FTP hivatkozások letöltéséhez az -f (ftp követése) opciót kell megadni. Ha engedélyezve van, akkor FTP hivatkozás követésekor host-ot is válthatunk, még ha a host váltás nincs is engedélyezve. Relatív hivatkozások engedélyezésének (-L) sincs hatása az FTP hivatkozásokra. Azonban a tartományengedélyezések (-D) és állománynév kiterjesztések engedélyezése (-A/-R) itt is alkalmazhatók.

KONFIGURÁCIÓS ÁLLOMÁNY

Wget által használt konfigurációs állomány (startup file) a .wgetrc-t . Elõször a teljes rendszerre érvényes (global) konfigurációs állományt tölti be (/etc/wgetrc), aztán a felhasználó konfigurációs állományát keresi meg az alábbi két hely valamelyikében: a WGETRC környezeti változóban megadott vagy $HOME/.wgetrc helyen. A felhasználó konfigurációs állományában található beállítások felülbírálják a teljes rendszerre érvényes beállításokat, így pl. a kvótára megadott értéket.
A konfigurációs állomány felépítése a következõ:
változó = érték
Különbözõ változók különbözõ értékeket vehetnek fel. Az összes lehetséges változó nevét lejjebb lehet olvasni. Az egyenlõségjel utáni karakter(ek) a változó értéke. Ez leginkább on/off (vagy 1/0) logikai típus estén és bármilyen szöveg vagy szám a többi esetében. Például a "use_proxy=off" megadásával lehet a proxy használatát megtiltani. Ahol lehetséges inf vagy 0 megadásával jelezhetõ a végtelen értéke. A változóknál mindegy a kisbetû/nagybetû használata illetve az aláhúzás jel sem fontos, így például a DIr_Prefix ugyanazt jelenti, mint a dirprefix. Üres sorok, szóközt tartalmazó vagy #-vel kezdõdõ sorok nem kerülnek értelmezésre.
A legtöbb váltózónak létezik parancssori kapcsolója, kivétel néhány ritka és különleges változó. Egy minta konfigurációs állomány található a wget csomagban sample.wgetrc néven.
accept/reject = karakterlánc Mint az -A/-R.
add_hostdir = on/off Engedélyezi/tiltja a gazdagépnévvel egyezõ könyvtárnév létrehozását. -nH tiltja.
always_rest = on/off Engedélyezi/tiltja a letöltés folyatatását, mint a -c.
base = karakterlánc A relatív hivatkozások számára adja meg a kiindulási URL-t, mint a -B.
convert links = on/off Nem-relatív hivatkozások relatív hivatkozásokká alakítása lementés után. Mint a -k.
debug = on/off Hibakeresõ mód, mint a -d.
dir_mode = szám A létrehozandó könyvtárak hozzáférési jogosultságát adja meg (alapesetben 755).
dir_prefix = karakterlánc Könyvtárstruktúra gyökérkönyvtárának helye, mint a -P.
dirstruct = on/off Könyvtárstruktúra létrehozását szabályozza, mint az -x vagy -nd.
domains = karakterlánc Mint a -D.
follow_ftp = on/off HTML dokumentumban elõforduló FTP hivatkozások kezelését szabályozza, mint az -f.
force_html = on/off A bemeneti filet HTML-dokumentumként kezeli, ha on-ra van állítva.
ftp_proxy = karakterlánc A karakterláncban megadott URL-t használja FTP proxy-ként a környezeti változóban megadott helyett.
glob = on/off Kiterjesztések engedélyezése/tiltása, mint a -g.
header = karakterlánc Alternatív fejléc megadása, mint a --header.
http_passwd = karakterlánc HTTP jelszó megadása.
http_proxy = string A karakterláncban megadott URL-t használja HTTP proxy-ként a környezeti változóban megadott helyett.
http_user = karakterlánc HTTP felhasználónév megadása.
input = karakterlánc Bemeneti állomány megadása, mint -i.
kill_longer = on/off A fejlécben megadott állományméretnél nagyobb méretû dokumentum letöltését hibásnak minõsíti és újra megpróbálja letölteni. Alapesetben annyi adatot tölt le, amennyi a fejlécben meg van adva.
logfile = karakterlánc Naplóállomány megadása, mint az -o.
login = karakterlánc Felhasználónév a távoli géphez, FTP-nél alapesetben "anonymous".
mirror = on/off Tükrözési opció engedélyezése/tiltása, mint az -m.
noclobber Mint az -nc.
no_parent = on/off Mint az --no-parent.
no_proxy = karakterlánc A vesszõvel felsorolt tartományok esetén nem használja a proxy-t, még ha a környezeti változóban meg is van adva.
num_tries = szám Újrapróbálkozások száma minden URL-nél, mint -t.
output_document = karakterlánc Kimeneti állomány neve, mint az -O.
passwd = karakterlánc Jelszó a távoli géphez, FTP-nél alapesetben felhasználónév@hostnév.tartománynév.
quiet = on/off Csöndes mód, mint a -q.
quota = szám Letöltési kvóta megadása. Érdemes az /etc/wgetrc -ben megadni. Ha a letöltött dokumentumok összmérete túllépi a kvótában megadottat, akkor a wget abbahagyja a letöltést. A kvótát byte-ban (alapeset), kbyte-ban (’k’ utótag) és megabyte-ban (’m’ utótag) lehet megadni. A "quota=5m" így 5 mbyte-nyi letöltést ad meg. A felhasználói konfigurációs állományban megadott érték felülbírálja a globálisan megadott értéket.
reclevel = szám Letöltési mélység meghatározása, mint az -l.
recursive = on/off Rekurzió engedélyezése/tiltása, mint az -r.
relative_only = on/off Relatív hivatkozások nyomonkövetése (mint az -L). Bövebben a HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE részben.
robots = on/off Robots.txt állomány használata/tiltása.
server_response = on/off HTTP és FTP szerver válaszok kiíratása, mint az -S.
simple_host_check = on/off Mint az -nh.
span_hosts = on/off Mint a -H.
timeout = szám Várakozási idõ megadása, mint a -T.
timestamping = on/off Dátum-méretjelzés figyelése. Mint az -N.
use_proxy = on/off Proxy használata/tiltása. Mint az -Y.
verbose = on/off Részletes mód használata/tiltása, mint a -v/-nv.

JELZÉSEK

Wget a SIGHUP (hangup signal) jelzést figyelmen kívûl hagyja. Ha a kimenet a stdout volt, akkor a további kimenet wget-log állományba fog kerülni.
$ wget http://www.ifi.uio.no/~larsi/gnus.tar.gz &
$ kill -HUP %%       # a kimenet átirányításához

Wget a SIGHUP-on kívûl más jelzéseket nem hagy figyelmen kívûl. Így a ^C vagy SIGTERM megállítja a Wget-et.

PÉLDÁK

http://fly.cc.fer.hr/ letöltéséhez:
wget http://fly.cc.fer.hr/

Nem-részletes módba kapcsoláshoz: wget -nv http://fly.cc.fer.hr/
Végtelen sok újrapróbálkozás megadása: wget -t0 http://www.yahoo.com/
Fly honlapjának tükrözése (azonos könyvtárstruktúra elõállításával). Letöltési mélység 6, dokumentumonként egyetlen próbálkozással és naplózás a ’log’ nevû állományba. wget -r -l6 -t1 -o log http://fly.cc.fer.hr/
Yahoo letöltése 50 letöltési mélységben: wget -r -l50 http://www.yahoo.com/

KÖRNYEZET

http_proxy, ftp_proxy, no_proxy, WGETRC, HOME

ÁLLOMÁNYOK

/etc/wgetrc, $HOME/.wgetrc

SZERZÕI JOGOK

Wget szabad szoftver, bárki a General Public License-ben foglaltak alapján szabadon terjeszheti.

LÁSD MÉG

SZERZÕ

Hrvoje Niksic <> a Wget szerzõje. Itt szeretnénk megköszönni az összes béta tesztelõnek és mindenkinek aki hasznos észrevételekkel segítette a program készítését.

MAGYAR FORDÍTÁS

Vizi Szilárd <>
⇧ Top