Linux repositories inspector
wesnoth
2013

wesnoth

fantasy turn-based strategy game - complete suite (metapackage)

wesnoth-data

A turn-based strategy game on a fantasy world (data files)

NÉV

wesnoth - Harc Wesnothért, egy körökre osztott stratégiai játék fantázia témával

ÁTTEKINTÉS

wesnoth [BEÁLLÍTÁSOK] [ADATELÉRÉS_ÚTVONALA]

LEÍRÁS

A Harc Wesnothért egy körökre osztott stratégiai játék.
Győzd le az összes ellenséges vezért egy jól összeállított sereggel, figyelmesen kezelve az aranyad és falvaid. Minden egységnek megvannak a maga erősségei és gyengéi; ahhoz, hogy nyerj, hozd ki seregedből a legjobbat, miközben ellenfeleidnek ugyanezt ne tedd lehetővé. Ahogy az egységek tapasztalatot szereznek, új képességekre tesznek szert, és egyre erősebbé válnak. Játssz a saját anyanyelveden, mérettesd meg képességeidet az okos számítógépes ellenfél ellen, vagy csatlakozz a Wesnoth on-line játékosainak nagy közösségéhez! Hozd létre a saját egységeidet, pályáidat, hadjárataidat, és oszd meg őket másokkal is!

BEÁLLÍTÁSOK

--bpp szám
meghatározza az egy képpontra jutó bitek számát. Példa: --bpp 32
-c, --campaign [<hadjárat_azonosító>]
rögtön betölti a <hadjárat_azonosító> helyén megadott azonosítóhoz tartozó hadjáratot. Ha nincs azonosító megadva, akkor egy választómenü fog megjelenni. Megjegyzés: ha ezt a kapcsolót használod, akkor ügyelj arra, hogy az adatmappához tartozó útvonalat utolsó paraméterként add meg, különben a játék a hadjárat/küldetés azonosítót is az adatmappának fogja tartani.
--campaign-difficulty [<difficulty>]
A megadott hadjárat nehézségi foka (1-től egészen a max-ig). Ha nincs megadva, akkor megjelenik a nehézségválasztó menü.
--campaign-scenario <küldetés_azonosító>
A megadott hadjáraton belüli küldetés azonosítója. Alapértelmezetten az első küldetés.
--data-dir <könyvtár>
a megadott könyvtárra módosítja az alapértelmezett adatkönyvtárat.
--data-path
path the path of the data directory and exits.
-d, --debug
kibővített parancssori beállításokat tesz lehetővé a játékban (további információkért a parancssori módról lásd a Wikit a http://www.wesnoth.org/CommandMode címen).
-e, --editor fájl
közvetlenül indítja a játékon belüli térképszerkesztőt. Ha a fájl változó meg van adva, akkor egyenértékű az -l --load opcióval.
--fps a képernyő sarkában megjeleníti az aktuális képkockák számát másodpercenként
-f, --fullscreen
a játékot teljes képernyős módban indítja el.
--gunzip bemeneti_fájl.gz
kitömörít egy gzip formátumú fájlt, majd .gz kiterjesztés nélkül eltárolja. A bemeneti_fájl.gz ezután törlődik.
--gzip bemeneti_fájl
gzip formátumba tömörít egy fájlt, bemeneti_fájl.gz-ként eltárolja, és törli az eredeti bemeneti_fájl fájlt.
-h, --help megjeleníti a parancssori lehetőségek rövid leírását az alapértelmezett kimeneten, majd kilép.
-l, --load fájl
betölti a fájl elmentést az alapértelmezett mentések könyvtárból. Ha az -e vagy --editor opciók szintén meg vannak adva, akkor elindítja a térképszerkesztőt a fájl elmentésben található térképpel. Ha az elérési útvonal egy könyvtárra mutat, a szerkesztő egy térképbetöltési párbeszédablakot fog nyitni.
--log-szint=tartomány1,tartomány2,...
beállítja a naplózási tartomány szintjét. Az all minden naplózási tartományra illeszkedik. Beállítható szintek: error, warning, info, debug. Alapértelmezettként az error szint van beállítva.
--logdomains [szűrő]
kilistázza a létező naplózási tartományokat (a szűrő-nek megfelelően, ha az meg van adva) és kilép
--max-fps a másodpercenkénti képkockák legmagasabb értéke, ennek értéke 1 és 1000 között kell legyen, alapértelmezetten 50.
-m, --multiplayer
a játékot többjátékos üzemmódban indítja el. A --multiplayer kapcsolóval használható egyéb opciókat bővebben lásd később. Kizárólag ezek az egyéb opciók követhetik a --multiplayer kapcsolót.
--no-delay
a játékot minden késleltetés nélkül indítja el grafikai teljesítménymérés céljából. Ez automatikusan bekapcsolódik a --nogui opció használatakor is.
--nocache
letiltja a játék gyorsítótárát.
--nomusic
a játékot zene nélkül indítja el.
--nosound
a játékot hangok nélkül indítja el.
--path kiírja a játék adatkönyvtárának nevét, majd kilép.
-p, --preprocess <source file/folder> <target directory>
preprocesses a specified file/folder. For each file(s) a plain .cfg file and a processed .cfg file will be written in specified target directory. If a folder is specified, it will be preprocessed recursively based on the known preprocessor rules. The common macroses from the "data/core/macros" directory will be preprocessed before the specified resources. Example: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result. For details regarding the preprocessor visit: http://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor
--preprocess-defines=DEFINE1,DEFINE2,etc
comma separated list of defines to be used by the ’--preprocess’ command. If SKIP_CORE is in the define list the "data/core" directory won’t be preprocessed.
--preprocess-input-macros <forrásfájl>
kizárólag a „--preprocess” parancs használja. Egy fájlt ad meg, ami [preproc_define] szabályokat tartalmaz az előzetes feldolgozáshoz.
--preprocess-output-macros [<célfájl>]
Kizárólag a „--preprocess” parancs használja. Kilistázza a célfájlban lévő összes feldolgozott makrót. Ha a célfájl nincs megadva, akkor a preprocess parancsban megadott célkönyvtárban lévő „_MACROS_.cfg” fájl lesz az alapértelmezett. Ezt a kapcsolót a --preprocess parancs előtt kell kiadni.
-r XxY, --resolution XxY
beállítja a képernyő felbontását. Példa: -r 800x600
-s, --server [kiszolgáló]
csatlakozik a megadott kiszolgálóhoz, ha létezik ilyen, ellenkező esetben a beállításokban elsőként megadott kiszolgálóhoz csatlakozik. Például: --server server.wesnoth.org
--username<username>
uses <username> when connecting to a server, ignoring other preferences.
--password<password>
uses <password> when connecting to a server, ignoring other preferences. Unsafe.
--strict-validation
az érvényességi hibákat végzetes hibaként kezeli.
-t, --test elindítja a játékot és betölt egy kis teszthadjáratot.
--userconfig-dir name
sets the user configuration directory to name under $HOME or "My Documents\My Games" for windows. You can also specify an absolute path for the configuration directory outside the $HOME or "My Documents\My Games". Under X11 this defaults to $XDG_CONFIG_HOME or $HOME/.config/wesnoth, on other systems to the userdata path.
--userconfig-path
kiírja a játék felhasználói beállításait tartalmazó könyvtár nevét, majd kilép.
--userdata-dir name
sets the userdata directory to name under $HOME or "My Documents\My Games" for windows. You can also specify an absolute path for the userdata directory outside the $HOME or "My Documents\My Games".
--userdata-path
prints the path of the userdata directory and exits.
--validcache
feltételezi, hogy a gyorsítótár érvényes. (veszélyes)
-v, --version
kiírja a játék verziószámát, majd kilép.
-w, --windowed
a játékot ablakos módban indítja el.
--with-replay
visszajátssza a --load kapcsolóval betöltött játszmát.

Opciók --multiplayer módban

A csapatokra vonatkozó többjátékos opciókat a következőképpen jelöljük: szám, ahol a szám helyére a csapat számát kell beírni. Ez általában 1 vagy 2, de függ a kiválasztott pályán lévő játékosok maximális számától.
--ai_configszám=érték
kiválaszt egy konfigurációs fájlt a számmal jelölt fél mesterséges intelligenciájának.
--algorithmszám=érték
egy nem szabványos MI algoritmust választ a csapat irányítására. Lehetséges értékek: idle_ai és sample_ai.
--controllerszám=érték
megadja az adott csapat irányítóját. Lehetséges értékek: human (ember) és ai (mesterséges intelligencia).
--era=érték
ezzel az opcióval kiválaszthatod, hogy melyik korszakban szeretnél játszani a Default (alapértelmezett) korszak helyett. A korszakot egy azonosítóval adhatod meg. A korszakok leírásai a data/multiplayer/eras.cfg fájlban találhatóak.
--exit-at-end
a mérkőzés után azonnal kilép, nem jelenít meg semmilyen győzelmet vagy vereséget jelző üzenetet, ami a felhasználótól az Oké gomb megnyomását kívánná meg. Ez szkriptelt teljesítménymérés esetén lehet hasznos.
--ignore-map-settings
do not use map settings, use default values instead.
--multiplayer-repeat=value
repeats a multiplayer game value times. Best to use with --nogui for scriptable benchmarking.
--nogui a játékot grafikus felhasználói felület nélkül indítja el. A --multiplayer opció előtt kell beírnod, hogy a kívánt hatást érd el.
--parmszám=név:érték
további paramétereket ad meg az adott csapatnak. Ez a paraméter függ a --controller és a --algorithm kapcsolóknak megadott értékektől. Ezt általában csak a saját mesterséges intelligenciát fejlesztők használják (még nem készült hozzá teljes dokumentáció).
--scenario=érték
kiválaszt egy többjátékos pályát. Az alapértelmezett pálya azonosítója a multiplayer_The_Freelands (Szabad földek).
--sideszám=érték
választani lehet az aktuálisan beállított korszak fajai közül az adott csapatnak. A fajokat egy azonosító jelöli. A fajok leírásai a data/multiplayer.cfg fájlban találhatóak.
--turns=érték
megadja az adott játszma köreinek maximális számát. Ez alapértelmezetten 50.

BEFEJEZÉSI ÁLLAPOT

A szabályos befejezési állapot értéke 0. Ha a befejezési állapot 1, az arra utal, hogy valamely összetevőt (SDL, videó, betűtípusok, stb.) nem sikerült elindítani. Ha a befejezési állapot 2, akkor a parancssori opciókkal van gond.

SZERZŐ

Írta: David White <>.
Szerkesztették: Nils Kneuper <>, ott <> és Soliton <>. Magyarra fordították: Gilluin <>, Széll Tamás <>, Pintér Csaba, Kádár-Németh Krisztián <> és Udvari Gábor <>.
Ennek a dokumentumnak az eredetijét Cyril Bouthors <> írta.
Látogasd meg a hivatalos honlapot: http://www.wesnoth.org/ illetve a magyar közösségi portált: http://wesnoth.fsf.hu/

SZERZŐI JOGOK

Copyright © 2003-2013 David White <>
Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a GNU Általános Közreadási Feltételek dokumentumában - 2. vagy későbbi verzió - leírtak szerint , melyet a Szabad Szoftver Alapítvány ad ki. Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra, vagy valamely célra való alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve.

LÁSD MÉG

⇧ Top