Linux repositories inspector
wesnothd
2013

wesnoth-1.13-server

multiplayer network server for Wesnoth (branch 1.13)

NÉV

wesnothd - Harc Wesnothért többjátékos hálózati démon

ÁTTEKINTÉS

wesnothd [-dv] [-c útvonal] [-p port] [-t szám] [-T szám]
wesnothd -V

LEÍRÁS

A Harc Wesnothért többjátékos mérkőzéseit kezeli. A klienstől (/query ...) vagy a fifoból érkező elfogadott parancsokról itt tájékozódhatsz: http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration .

BEÁLLÍTÁSOK

-c útvonal, --config útvonal
megadja a wesnothd programnak, hogy hol keresse a konfigurációs fájlt. A szintaxisról lásd alább a KISZOLGÁLÓ BEÁLLÍTÁSA részt. A konfigurációt újratöltheted SIGHUP küldésével a kiszolgálói folyamatnak.
-d, --daemon
démon szolgáltatásként futtatja a wesnothd programot.
-h, --help kiírja, hogy mire jók az egyes parancssori opciók.
--log-szint=tartomány1,tartomány2,...
beállítja a naplózási tartomány szintjét. Az all minden naplózási tartományra illeszkedik. Beállítható szintek: error, warning, info, debug. Alapértelmezettként az error szint van beállítva, míg a server tartományhoz az info szint tartozik.
-p port, --port port
a megadott portra köti a kiszolgálót. Ha nincs más meghatározva, akkor a 15000-es port lesz használatban.
-t szám, --threads szám
beállítja a teljesítésre váró hálózati I/O folyamatok maximális számát(alapértelmezett: 5, legfeljebb: 30).
-T szám, --max-threads szám
meghatározza a teljesítésre váró folyamatok maximális számát, mely 0 esetén korlátlan (alapértelmezett: 0).
-V, --version
kiírja a verziószámot, majd kilép.
-v, --verbose
bekapcsolja a debug szintű naplózást.

KISZOLGÁLÓ BEÁLLÍTÁSA

Az általános szintaxis a következő:

[nyitó tag]
kulcs="érték"
kulcs="érték,érték,..."
[/záró tag]

Globális kulcsok:

allow_remote_shutdown
Ha no értékre van állítva (alapértelmezetten így van), akkor a shut_down és restart kéréseket figyelmen kívül hagyja, hacsak azok nem a fifon keresztül érkeznek. Állítsd yes értékre, ha engedélyezni akarod a távoli leállítást egy rendszergazdai /query kérésen keresztül.
ban_save_file
Teljes, vagy relatív elérési út egy gzippel tömörített fájlhoz, amit a szerver olvasni és írni is tud. A tiltások ebbe a fájlba mentődnek, és innen lesznek kiolvasva szerver indításánál.
compress_stored_rooms
Meghatározza, hogy a szobákat tároló fájlba tömörítetten írjon és olvasson. Alapértelmezetten yes értéken van.
connections_allowed
Az azonos IP címről engedélyezett párhuzamos kapcsolatok száma. 0 esetén korlátlan.(alapértelmezett: 5)
disallow_names
Azok a nevek/becenevek, melyeket a kiszolgáló visszautasít. A * és ? jelzések is használhatóak. Lásd a glob(7) részt a részletekért. Alapértelmezett értékek (ha más nincsen megadva): *admin*, *admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
A fifo elérési útvonala, amibe szerver parancsokat írathatsz ki (ugyanaz mint /query ... a wesnothban). Ha nincs meghatározva, alapértelmezettként a fordításnál meghatározott értékkel egyezik meg (/var/run/socket/wesnothd/socket).
max_messages
A megadott időtartam (messages_time_period) alatt küldhető üzenetek száma. (alapértelmezett: 4)
messages_time_period
Az az időtartam (másodpercekben), mely fölött az ismételten megjelenő üzenetek „elárasztó üzenet”-ként lesznek azonosítva. (alapértelmezett: 10 másodperc)
motd Az aznapra szánt üzenet.
new_room_policy
Meghatározza, hogy ki hozhat létre új szobákat a kiszolgálón. Lehetséges értékek: everyone, registered, admin és nobody, és ennek megfelelően mindenkinek, a regisztrált felhasználóknak, admin felhasználóknak vagy senkinek nem engedélyezi új szobák létrehozását. Alapértelmezetten ez everyone.
passwd A jelszó, amivel adminisztrátori jogok nyerhetőek (a /query adminpassword lekérdezésen keresztül).
replay_save_path
A könyvtár, ahol a kiszolgáló a játékok visszajátszásait tárolja. (Ne feledkezz meg a záró "/" jelről!) Alapértelmezetten ez az a könyvtár, ahonnan a wesnothd elindult.
restart_command
A parancs, amivel a szerver új kiszolgálói folyamatot indít a restart paranccsal. (Csak a fifon keresztül adható ki. Lásd a allow_remote_shutdown beállításokat.)
room_save_file
Útvonal ahhoz a fájlhoz, amiben a szobák információi lesznek tárolva. Ezt a fájlt a kiszolgáló induláskor olvassa és később ír bele. Ha üres vagy nincs meghatározva a szobák nem lesznek betöltve és mentve.
save_replays
Meghatározza, hogy a kiszolgáló elmenti-e automatikusan a játékokról készült visszajátszást (alapértelmezett: false).
versions_accepted
Egy vesszőkkel elválasztott lista azokról a verziószámokról, amelyeket a kiszolgáló elfogad. A * és ? jelzések is használhatóak (alapértelmezetten csak az adott verzióval megegyező elfogadott).
Példa: versions_accepted="*" bármilyen verziót elfogad.
user_handler
A használandó felhasználókezelő neve. Jelenleg elérhető kezelők a forum (a wesnothd egy phpbb fórum adatbázishoz való csatlakoztatásához) és a sample (a felhasználókezelő felület minta megvalósítása, ha ezt bármilyen valós környezetben használod, őrült vagy). Alapértelmezetten az értéke a forum. Emellett meg kell adnod egy [user_handler] részt is, lásd később.

Globális tagek:

[redirect] Bizonyos kliens verziók átirányítása egy másik, megadott kiszolgálóra.
host A kiszolgáló címe, ahova az átirányítás mutat.
port A port, amelyen csatlakozni lehet hozzá.
version
Egy vesszőkkel elválasztott lista azokról a verziószámokról, amelyeket a kiszolgáló átirányít. A különleges jelzések ( „*” és „?”) a versions_accepted-hez hasonlóan használhatóak.
[ban_time] Az átmeneti tiltási idők kényelmes, kulcsszavas meghatározásához használható.
name A név, amivel a tiltási időre hivatkozunk.
time Az időhossz meghatározás. A formátum a következő: %d[%s[%d%s[...]]], ahol %s lehet: s (másodpercek), m (percek), h (órák), D (napok), M (hónapok) vagy Y (évek), és %d egy szám. Ha nincs meghatározva a mértékegység, akkor percekként (m) lesz értelmezve. Példa: time="1D12h30m" egy 1 napos, 12 órás és 30 perces tiltási időt határoz meg.
[proxy] Proxyként való viselkedés, azaz a bejövő kliens kapcsolatok továbbítása a megadott kiszolgáló felé. Ugyanazokat az értékeket fogadja el, mint a [redirect].
[user_handler] Beállítja a felhasználókezelőt. Az elérhető változók a user_handler kapcsolóban meghatározott értékektől függnek. Ha nincs [user_handler] rész a szerver konfigurálásában, akkor felhasználónév kezelés nélkül fog futni.
db_host
(user_handler=forum esetén) Az adatbázis szerver kiszolgálóneve
db_name
(user_handler=forum esetén) Az adatbázis neve
db_user
(user_handler=forum esetén) A felhasználónév, amivel az adatbázisba jelentkezel be
db_passwd
(user_handler=forum esetén) Ennek a felhasználónak a jelszava
db_users_table
(user_handler=forum esetén) Az adattábla, amibe a phpbb fórumod elmenti a felhasználó adatait. Ez valószínűséggel <tábla-előtag>_users lesz (pl. phpbb3_users).
db_extra_table
(user_handler=forum esetén) Az adattábla neve, amiben a wesnothd fogja eltárolni a felhasználókról készített saját adatait. Ezt a táblát magadtól kell létrehoznod, pl.: CREATE TABLE <tábla-neve>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);
user_expiration
(user_handle=sample esetén) Az idő, miután egy regisztrált felhasználónév lejár (napokban).
[mail] Létrehoz egy SMTP szervert, amin keresztül a felhasználókezelő levelet küldhet. Jelenleg egyedül a minta felhasználókezelő használja.
server Az e-mail szerver kiszolgálóneve
username
Az e-mail szerverre bejelentkező felhasználó neve.
password
Ennek a felhasználónak a jelszava.
from_address
Az e-mailed válaszcíme.
mail_port
A port, amin az e-mail szervered fut. Az alapértelmezett 25.

BEFEJEZÉSI ÁLLAPOT

A befejezési állapot értéke 0, ha a kiszolgálót szabályosan sikerült leállítani. Ha a befejezési állapot értéke 2, akkor a parancssori opciókkal van gond.

SZERZŐ

Írta: David White <>. Szerkesztették: Nils Kneuper <>, ott <> és Soliton <> és Thomas Baumhauer <thomas. >. Ennek a dokumentumnak az eredetijét Cyril Bouthors <> írta. Magyarra fordították: Gilluin <>, Széll Tamás <>, Pintér Csaba, Kádár-Németh Krisztián <> és Udvari Gábor <>.
Látogasd meg a hivatalos honlapot: http://www.wesnoth.org/ illetve a magyar közösségi portált: http://wesnoth.fsf.hu/

SZERZŐI JOGOK

Copyright © 2003-2016 David White <>
Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a GNU Általános Közreadási Feltételek dokumentumában - 2. vagy későbbi verzió - leírtak szerint , melyet a Szabad Szoftver Alapítvány ad ki. Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra, vagy valamely célra való alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve.

LÁSD MÉG

⇧ Top