Linux repositories inspector
Linux
April 24, 1993

manpages-hu

Hungarian manpages

manpages

Manual pages about using a GNU/Linux system

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NÉV

locale - a többnyelvûség támogatásának leírása

ÁTTEKINTÉS

#include <locale.h>

LEÍRÁS

A locale nyelvi és kultúrális szabályok összesége. Magában foglalja az a programok üzeneteinek nyelvét, különféle karakterkészleteket, ábécésorrendet, stb. A programoknak meg kell tudniuk állapítani, hogy milyen locale alatt futnak, és ennek megfelelõen kell viselkedniük, annak érdekében, hogy különbözõ kultúrák között hordozhatóak legyenek.
A <locale.h> fejlécfájl olyan adattípusokat, függvényeket és makrókat deklarál, amelyek segítenek ezt a feladatot megoldani.
A setlocale() függvénnyel állíthatjuk be az aktuális locale-t. A localeconv() függvény adja vissza számok formázásával kapcsolatos információt.
A program által igényelt lokalizációs információk több kategóriába sorolhatók, ezeket makróként deklarálták. A setlocale() függvény elsõ argumentumaként megadva lehet ezeket beállítani:
LC_COLLATE
Ez a strcoll() és a strxfrm(), függvények viselkedését befolyásolja, amelyek két karakterláncot hasonlítanak össsze a helyi ábácé szerint. Például a német "ß" az abécében az "ss" betûkapcsolatnak felel meg.
LC_CTYPE
Ez a karakterkezelõ és karakterosztályozó függvények viselkedését változtatja meg, például az isupper() és a toupper(), és a több-bájtos karaktereket kezelõ függvényekét, például az mblen() vagy az wctomb().
Az LC_MONETARY a localeconv() által visszadott értéket változtatja meg, amely a számok nyomtatásának módját határozza meg, például hogy tizedesvesszõt vagy tizedespontot használ-e az adott locale. Ezt az információt az strfmon() függvény is használja.
Az LC_MESSAGES megváltoztatja az üzenetek nyelvét, és a beleegyezõ illetve az elutasító válasz megjelenését. A GNU-C könyvtár rpmatch() függvénye megkönnyíti ezeknek az információknak a használatát.
Az LC_NUMERIC a printf() és a scanf() függvénycsalád által használt információkat változtatja meg, ha figyelembe vetetjük velük a locale beállítását. Ezt az információt a localeconv() függvénnyel is kiolvashatjuk.
Az LC_TIME az strftime() függvény viselkedését változtatja meg annak érdekében, hogy az idõt az adott helynek megfelelõ formában írja ki. Például a legtöbb európai országban 24 órás rendszerben mérik az idõt, míg az USA-ban a 12 órás rendszert használják.
LC_ALL Minden, ami eddig felsorolásra került.
Ha a setlocale() második argumentuma üres karakterlánc, , akkor a használandó locale a következõ lépések szerint kerül meghatározásra:
1. Ha létezik az LC_ALL környezeti változó, és az értéke nem üres karakterlánc, akkor az LC_ALL értékét fogja a függvény használni.
2. Ha létezik egy a fenti kategóriákkal megegyezõ nevû környezeti változó, és az értéke nem üres karakterlánc, akkor annak az értékét fogja a függvény használni arra a kategóriára.
3. Ha létezik a LANG környezeti változó, és az értéke nem üres karakterlánc, akkor a LANG értékét fogja a függvény használni.
A számok formátumát az struct lconv struktúrából olvashatjuk ki, amelyet a localeconv() függvény ad vissza. A struktúra deklarációja a következõ:
struct lconv
{
  /* Numerikus (nem pénzügyi) információk */

char *decimal_point; /* tizedespont karakter */ char *thousands_sep; /* az ezreseket elválasztó karakter */ /* Minden elem az adott csoportban lévõ számjegyek számát adja meg, jobbról balra. Ha egy elem értéke CHAR_MAX, az azt jelenti, hogy nincs további csoportosítás. Ha egy elem értéke 0, az azt jelenti, hogy az elõzõ elem értéket kell használni az ettõl balra esõ csoportokra. */ char *grouping;
/* Pénzügyi információk */
/* Az elsõ három karakter a pénznem jele az ISO 4217 szerint. A negyedik karakter az elválasztó, az ötödik ’ ’. */ char *int_curr_symbol; char *currency_symbol; /* a helyi pénznem jele */ char *mon_decimal_point; /* tizedespont karakter */ char *mon_thousands_sep; /* az ezreseket elválasztó karakter */ char *mon_grouping; /* mint a ‘grouping’ elem (lásd fent) */ char *positive_sign; /* pozitív elõjel */ char *negative_sign; /* negatív elõjel */ char int_frac_digits; /* nemzetközi tört számjagyek */ char frac_digits; /* helyi tört számjegyek */ /* 1 ha a currency_symbol a pozitív érték elõtt van, 0 ha mögötte. */ char p_cs_precedes; /* 1 ha a currency_symbol és a pozitív érték között van szóköz. */ char p_sep_by_space; /* 1 ha a currency_symbol a negatív érték elõtt van, 0 ha mögötte. */ char n_cs_precedes; /* 1 ha a currency_symbol és a negatív érték között van szóköz. */ char n_sep_by_space; /* A pozitív és negatív elõjel pozíciója: 0 a mennyiség és a currency_symbol zárójelben van. 1 Az elõjel a mennyiség és a currency_symbol elõtt van. 2 Az elõjel a mennyiség és a currency_symbol mögött van. 3 Az elõjel közvetlenül a mennyiség és a currency_symbol elõtt van. 4 Az elõjel közvetlenül a mennyiség és a currency_symbol mögött van. */ char p_sign_posn; char n_sign_posn; };

MEGFELELÉS

POSIX.1

MAGYAR FORDÍTÁS

Tímár András <
⇧ Top