Linux repositories inspector
1998. március 9.
Aliases: upstart(7), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8), telinit(8)

manpages-hu

Hungarian manpages

runit-init

system-wide service supervision (as init system)

sysvinit-core

System-V-like init utilities

sysvinit

Linux System V Init

NÉV

init, telinit - processz vezérlés inicializálása

ÁTTEKINTÉS

/sbin/init [ 0123456Ss ]
/sbin/telinit [ -t sec ] [ 0123456sSQqabcUu ]

LEÍRÁS

Init

Az init minden processz szülõje. Az elsõdleges szerepe, hogy processzeket hozzon létre egy szkript alapján, amely a /etc/inittab fájlban található (lásd inittab(5)). Ebben a fájlban találhatók azok a bejegyzések amelyek hatására az init létrehoz gettyket minden vonalon, amin a felhasználók be tudnak lépni. E mellett ellenõriz autonóm processzeket, amelyekre bármely adott rendszernek szüksége van.

FUTÁSI SZINTEK

A futási szint egy szoftver konfiguráció, amely csak egy meghatározott processz csoport létezését engedi meg. Az, hogy az init milyen processzeket hozzon létre egy adott futási szinten a /etc/inittab fájlban van definiálva. Az init nyolc futási szinten lehet: 0-6 és S vagy s. Futási szintet úgy válthatunk, ha egy privilegizált felhasználó futtatja a
telinit programot , amely elküldi a megfelelõ jeleket az init-nek, amibõl ez utóbbi megtudja melyik futási szintre kell átváltania.
A 0, 1 és 6 futási szintek foglaltak. 0-ás futási szintre váltással tudjuk leállítani a rendszert, 6-os futási szintre váltással tudjuk leállítani, és 1-es futási szinttel leviszzük "single user mode"-ba vagyis egy felhasználó használhatja csak. Az S futási szintet nem igazán direkt használatra tervezték, sokkal inkább azoknak a szkripteknek amik a 1-es futási szintre való belépéskor futnak le. További információért lásd a shutdown(8) és inittab(5) kézikönyv oldlakat.
A 7-9 futási szintek is értelmesek, de nincsenek igazán dokumentálva. Ez azért van, mert a "tradicionális" UNIX változatok nem használták õket. Ha kiváncsi vagy, az S és s futási szintek igazából megegyeznek. Belsõ aliaszokról van szó, amik ugyanarra a futási szintre mutatnak.

BOOTOLÁS

Miután az init meghívódik, a kernel boot szekvencia utolsó lépéseként, megnézi a /etc/inittab fájlt, hogy van-e benne initdefault típusú bejegyzés (lásd inittab(5)). Az initdefault bejegyzés határozza meg a renszer alapértelmezett futási szintjét. Ha nincs ilyen bejegyzés (vagy abszolut nincs /etc/inittab fájl), a futási szintet a konzolon kell megadni.
Az S és s futási szintek "single user mode"-ba állítják a rendszert, ilyenkor nem kell /etc/initttab fájl. "Single user mode"-ban az op. renszer a /sbin/sulogin-t hívja meg a /dev/console-on.
"Single user mode"-ba való belépéskor az init leolvassa a konzol ioctl(2) állapotát a /etc/ioctl.save fájlból. Ha nincs ilyen fájl, az init inicializálja a vonalat 9600 baud-al és CLOCAL beállításokkal. Amikor az init elhagyja a "single user mode"-ot, eltárolja a konzol ioctl beállításait a már említett fájlba, így ezek újrahasználhatók a leközelebbi alkalommal.
Amikor elõször lépünk "multi-user mode"-ba (több felhasználós módba), az init végrehajtja a boot és a bootwait bejegyzéseket. Ez megengedi, hogy az operációs rendszer felcsatlakoztassa (mount-olja) a fájlrendszereket, mielõtt a felhasználók bejelenkeznének. Ezek után a futási szintnek megfelelõ bejegyzések kerülnek végrehajtásra.
Amikor új processzt indít, az init megnézi, hogy létezik-e a /etc/initscript fájl. Ha igen, ezt a szkriptet használja a processz indításához.
Mindig amikor egy gyermek processz véget ér, az init rögzíti ezt a tényt és a halál okát a /var/run/utmp és /var/log/wtmp fájlokba, ha ezek léteznek.

FUTÁSI SZINT VÁLTÁS

Miután létrehozta az összes megadott processzt, az init várja, hogy valamelyik leszármazott processze meghaljon, hogy elmenjen az áram ("powerfail" jel), vagy hogy a telinit futási szint váltást kérjen. Ha a fent említett három lehetõség közül valamelyik megtörténik, az init újraolvassa a /etc/inittab fájlt. A fájlhoz adhatunk bármikor új bejegyzéseket. Ettõl függetlenül az init mindig a fent említett három eset egyikére vár. Ha mi akarjuk elõidézni a frissítést, a telinit Q vagy q parancs felébresztheti az initet, hogy az újraolvassa a /etc/inittab fájlt.
Ha az init nem "single user"-ben van, és áramkimaradást jelzõ jelet kap (SIGPWR), elolvassa a /etc/powerstatus fájlt. Ekkor elindít egy utasítást a már említett fájl tartalma alapján.
F(AIL) Az áram kimaradt, UPS (szünetmentes táp) adja az áramot. Lefutnak a powerwait és powerfail bejegyzések.
O(K) Az áramszolgáltatás visszaállt. Lefutnak a powerokwait bejegyzések.
L(OW) Az áram kimaradt és a szünetmentes akkumulátorai is lemerültek. Lefutnak a powerfailnow bejegyzések.
Ha a /etc/powestatus nem létezik, vagy a F, O vagy L betûktõl eltérõ értékeket tartalmaz, az init úgy viselkedik, mintha F betût olvasott volna.
A SIGPWR és a /etc/powerstatus használata nem javasolt. Ha valaki az init-tel akar "beszélni" inkább a /dev/initctl vezérlõ csatornát használja - több dokumentációért lásd a sysvinit csomag forráskódját.
Amikor az init-tõl futási szint váltást kérünk, ez elõször egy figyelmeztetõ SIGTERM jelet küld minden processznek, ami nincs a cél futási szinten definiálva. Ez után vár 5 másodpercet, mielõtt erõszakkal megölné a szóban forgó processzeket a SIGKILL jellel. Megjegyzés: az init feltételezi, hogy az összes szóban forgó processz (és a leszármazottaik is) ugyan abban a processz csoportban maradnak, amit az init eredetileg létrehozott nekik. Ha egy processz megváltoztatja a processz csoportját, a leszármazottai már nem kapják meg az init által küldött jeleket. Ezeket a processzeket külön kell leállítani.

TELINIT

A /sbin/telinit a /sbin/init-hez van kapcsolva (linkelve). Egy karakteres argumentumot adhatunk neki, és õ tobábbítja a megfelelõ jeleket az init felé. A következõ argumentumok irányadóak a telinit-nek:
0,1,2,3,4,5 vagy 6 megmondja az init-nek, hogy váltson az adott futási szintre.
a,b,c megmondja az init-nek, hogy csak azokat a bejegyzéseket hajtsa végre a /etc/inittab fájlból amelyeknek a,b vagy c futási szintjük van.
Q vagy q megmondja az init-nek, hogy olvassa újra a /etc/inittab fájlt.
S vagy s megmondja az init-nek, hogy váltson "single user mode"-ba.
U or u megmondja az init-nek, hogy induljon újra (megtartja az állapotát). Nem olvassa újra a /etc/inittab-ot. A futási szint a következõk egyike kell legyen: Ss12345. Ettõl eltérõ esetben a kérést a program csendesen figyelmen kívül hagyja.
A telinit megmondhatja az init-nek, hogy mennyit várjon a SIGTERM és SIGKILL jelek küldése között. Az alapértelmezett idõintervallum 5 másodperc, de megváltoztatható a -t sec opcióval.
A telinit-et csak a megfelelõ privilégiummal rendelkezõ felhasználók hívhatják meg.
Az init binárisan ellenõrzi, hogy az init vagy telinit-e, a processz id vizsgálatával; az igazi init processz id-je mindig 1. Ebbõl az következik, hogy a telinit helyett meghívhatjuk egyszerûen az init-et.

KÖRNYEZET

Az init beállítja a következõ környezeti változókat minden gyermekénél:
PATH /usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
INIT_VERSION A neve magáért beszél. Hasznos, ha meg akarjuk állapítani, hogy egy szkript egyenesen az init-tõl származik-e.
RUNLEVEL A rendszer aktuális futási szintje.
PREVLEVEL Az elõzõ futási szint (futási szint váltás után hasznos).
CONSOLE A rendszerkonzol. Ez általában a kerneltõl öröklõdik. Ha mégsincs beállítva, az init alapértelmezésben /dev/console-ra állítja.

OPCIÓK BOOTOLÁSKOR

Bootoláskor át lehet adni, a boot monitoron keresztül (pl. LILO), az init-nek néhány opciót. Az init a következõ kapcsolókat fogadja el:
S, single
"Single user mode" boot. Ebben a módban az init megnézi a /etc/inittab-ot és a bootoláskor futtatandó rc szkriptek végrehajtásra kerülnek a "single user mode"-ba való lépés elõtt.
1-5 Bootolás után választott futási szint.
-b, emergency
Egyenesen "single user"-be jön fel ("single user" shell-t indít). Nem futtat semmilyen induláskor egyébként lefutó szkriptet.

INTERFÉSZ

Az init egy fifo-n keresztül fülel a /dev-ben, /dev/initctl-en, itt várja az üzeneteket. Ezt használja a telinit amikor az inittel kommunikál. Az interfész nincs túl jól dokumentálva és fejlesztés alatt áll. Az érdeklõdõk az initreq.h fájlt tanulmányozhatják az init src/ alkönyvtárában, a forrás tar archívumában.

JELEK (SIGNALS)

Az init a következõ jelekre reagál:
SIGHUP
Az init megnézi, hogy léteznek-e a /etc/initrunlvl és /var/log/initrunlvl fájlok. Ha ezek közül az egyik létezik és egy ASCII runlevelt tartalmaz, az init bevált ebbe a runlevelbe. Ez csak a visszafelé kompatibilitás miatt van így! . Normális esetben (nem léteznek a fájlok) az init úgy viselkedik mint a telinit q.
SIGUSR1
Erre a jelre az init bezárja, majd újra megnyitja a vezérlõ fifoját, /dev/initctl-t. Hasznos bootszkriptek esetében amikor a /dev-et újracsatlakoztatjuk (újramountoljuk).
SIGINT
Normális esetben a kernel akkor küldi ezt a jelet az initnek, ha megnyomjuk a CTRL-ALT-DEL gombokat. Ez aktiválja a ctrlaltdel bejegyzést.
SIGWINCH
A kernel akkor küldi ezt a jelet amikor a KeyboardSignal gombot megnyomjuk. Ez aktiválja a kbrequest bejegyzést.

KOMPATIBILITÁS

Az init kompatíbilis a System V inittel. Szorosan együttmûködik a /etc/init.d és a /etc/rc{runlevel}.d könyvtárakban található szkriptekkel. Ha a rendszered ezt a konvenciót használja, kell hogy legyen a /etc/init.d könyvtárban egy README nevû fájl ami leírja, hogy hogy mûködnek ezek a szkriptek.

FÁJLOK

/etc/inittab
/etc/initscript
/dev/console
/etc/ioctl.save
/var/run/utmp
/var/log/wtmp
/dev/initctl

FIGYELMEZTETÉSEK

Az init feltételezi, hogy a processzek és leszármazottjaik ugyanabban a processz csoportban maradnak, ami eredetileg nekik jött létre. Ha a processzek megváltoztatják a csoportjukat, az init nem tudja megölni õket. A végeredmény lehet két, egy terminál vonalról olvasó processz.

DIAGNOSZTIKA

Ha az init észreveszi, hogy folyamatosan újra létrehoz egy adott bejegyzést több mint 10-szer 2 perc alatt, úgy fogja venni, hogy hiba van a megadott parancssorban. Generál egy hibaüzenetet a konzolra, és nem indítja újra a bejegyzésben szereplõ programot 5 percig vagy addig, amíg nem kap egy jelet. Ezzel megelõzhetõ, hogy az init rendszer erõforrásokat foglaljon le csak azért, mert valaki szintaktikai hibát ejtett a /etc/inittab fájlban, vagy mert a bejegyzésben szereplõ programot törölték.

SZERZÕK

Miquel van Smoorenburg (), eredeti kéziköny oldalat írta Michael Haardt ().

MAGYAR FORDÍTÁS

Kovács Emese <>
⇧ Top