Linux repositories inspector
Linux 2.0
26 July 1997

manpages-hu

Hungarian manpages

mount

tools for mounting and manipulating filesystems

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

NÉV

umount - fájlrendszerek lecsatolása (unmount-olása)

ÁTTEKINTÉS

umount [-hV]
umount -a [-nrv] [-t vfstype]
umount [-nrv] device | dir [...]

LEÍRÁS

Az umount parancs lecsatolja a megadott fájlrendszereket a könyvtárstruktúráról. A fájlrendszer megadható a csatolási könyvtár vagy a csatolt eszköz speciális eszközfájljának megadásával.
Megjegyzendõ, hogy egy fájlrendszert nem lehet lecsatolni, ha ‘foglalt’ (‘busy’), például ha nyitott fájlok vannak rajta, vagy némely processznek a munkakönyvtára ezen található, vagy rajta található egy aktív swap fájl. A foglaltságot okozó processz akár maga az umount is lehet: ez megnyitja a libc-t, az pedig más fájlokat, pl. a helyi formátumokat tartalmazó ‘locale’ fájlokat, és ha ez az adott eszközön volt, a lecsatolás nem engedélyezett.
Az umount parancs opciói:
-V Kiírja a program verziószámát és kilép.
-h Segítõ üzenetet ír ki, majd kilép.
-v Bõbeszédû üzemmód.
-n Lecsatolás a /etc/mtab írása nélkül.
-r Sikertelen lecsatolás esetén csak olvasható módú újracsatolást kísérel meg.
-a Az /etc/mtab minden fájlrendszerét lecsatolja. (Az umount 2.7-s változatától kezdve ez nem jelenti a proc fájlrendszer lecsatolását.)
-t vfstype
Jelzi, hogy a mûveletet csak a ‘vfstype’ típusú fájlrendszerekre kell végrehajtani. Egynél több típus is megadható vesszõkkel tagolt lista formájában. A fájlrendszer típusai elé egy no elõtagot téve, az adott típusra nem fog vonatkozni a lecsatolás.

A HUROK ESZKÖZ (LOOP DEVICE)

Az umount parancs felszabadítja a kapcsolódó hurok eszközt, ha megtalálja a ‘loop=...’ opciót a /etc/mtab fájlban. Minden függõben levõ hurok eszköz felszabadítható a ‘losetup -d’ parancs használatával. Lásd losetup(8).

FÁJLOK

/etc/mtab : a csatolt fájlrendszerek táblázata.

TÖRTÉNET

Egy umount parancs az AT&T UNIX 6-os verziójában jelent meg.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <>
⇧ Top