Linux repositories inspector
1.19.0.5

dpkg-dev

Debian package development tools

dpkg-lang

Translations for package dpkg

dpkg

Debian package management system

NAAM

deb-shlibs - Informatiebestand van Debian over gedeelde bibliotheken

BESCHRIJVING

shlibs-bestanden zetten namen en versies (sonames) van gedeelde bibliotheken om naar vereisten die bruikbaar zijn voor een control-bestand van een pakket. Elke regel bevat \(’e\(’en element. Lege regels zijn niet toegestaan. Regels die beginnen met het teken # worden als commentaar aanzien en genegeerd. Alle andere regels moeten de volgende indeling hebben:
[type:] bibliotheek versie vereisten
De velden bibliotheek en versie worden door witruimte van elkaar gescheiden, maar het veld vereisten loopt door tot het einde van de regel. Het veld type is facultatief en meestal niet nodig.
Het veld vereisten heeft dezelfde syntaxis als het veld Depends in het control-bestand van een binair pakket, zie deb-control(5).

VOORBEELDEN

Het shlibs-bestand voor een typisch bibliotheekpakket met als naam libcrunch1 dat \(’e\(’en bibliotheek levert met als soname libcrunch.so.1, kan er als volgt uitzien:
libcrunch 1 libcrunch1 (>= 1.2-1)
De vereisten moeten de meest recente versie vermelden van het pakket dat nieuwe symbolen toevoegde aan de bibliotheek. In het bovenstaande voorbeeld werden nieuwe symbolen toegevoegd in versie 1.2 van libcrunch. Dit is niet de enige reden waarom het kan zijn dat vereisten scherper gesteld moeten worden.
⇧ Top