Linux repositories inspector

deb-src-rules(5) - Nederlands

Debian-project
05-09-2017

dpkg-dev

Debian package development tools

dpkg

Debian package management system

NAAM

deb-src-rules - Aanwijzingenbestand van Debian-bronpakketten

OVERZICHT

debian/rules

BESCHRIJVING

Dit bestand bevat de noodzakelijke instructies om op basis van het bronpakket de binaire pakketten te bouwen.
Het bestand debian/rules is een uitvoerbare Makefile met een shebang die gewoonlijk ingesteld staat op "#!/usr/bin/make -f".
De volgende targets van ’make’ moeten erdoor ondersteund worden:
clean De broncodeboom opschonen door elke wijziging ongedaan te maken die door een van de targets van het type ’build’ of ’binary’ doorgevoerd werden. Dit target wordt aanroepen met systeembeheerderprivileges.
build-indep
Bouwen van de architectuuronafhankelijke bestanden die nodig zijn om een architectuuronafhankelijk binair pakket te bouwen. Indien er geen architectuuronafhankelijke binaire pakketten gegenereerd moeten worden, moet dit target toch aanwezig zijn, maar niets doen. Dit target mag geen systeembeheerderprivileges vereisen.
build-arch
Bouwen van de architectuurafhankelijke bestanden die nodig zijn om een architectuurafhankelijk binair pakket te bouwen. Indien er geen architectuurafhankelijke binaire pakketten gegenereerd moeten worden, moet dit target toch aanwezig zijn, maar niets doen. Dit target mag geen systeembeheerderprivileges vereisen.
build Bouwen van architectuuronafhankelijke en architectuurafhankelijke bestanden door ofwel te steunen (minstens transitief) op build-indep en/of build-arch, of door zelf de taken op te nemen die deze targets anders zouden uitvoeren. Dit target mag geen systeembeheerderprivileges vereisen.
binary-indep
Bouwen van architectuuronafhankelijke binaire pakketten. Dit target moet steunen (minstens transitief) op build-indep of op build. Dit target wordt aanroepen met systeembeheerderprivileges.
binary-arch
Bouwen van architectuurafhankelijke binaire pakketten. Dit target moet steunen (minstens transitief) op build-arch of op build. Dit target wordt aanroepen met systeembeheerderprivileges.
binary Bouwen van architectuuronafhankelijke en architectuurafhankelijke binaire pakketten door ofwel te steunen (minstens transitief) op binary-indep en/of binary-arch, of door zelf de taken op te nemen die deze targets anders zouden uitvoeren. Dit target wordt aanroepen met systeembeheerderprivileges.
⇧ Top