Linux repositories inspector
KDE Frameworks Frameworks 5.22
2016-05-13

kdoctools

various tools for accessing application documentation

kdoctools5

Tools to generate documentation in various formats from DocBook

kf5-kdoctools

KDE Frameworks 5 Tier 2 addon for generating documentation

kdoctools-lang

Translations for package kdoctools

kdoctools-git

Documentation generation from docbook

NAME

kf5options - Gemeenschappelijke commandoregelopties voor alle applicaties gebaseerd op KDE Frameworks 5

SAMENVATTING

KDE-toepassing [-h, --help] [-v, --version] [--author] [--license] [--desktopfile bestandsnaam]

OPTIES

De volgende opties zijn van toepassing op alle KDE-applicaties:
-h --help
Dit laat de opties zien die beschikbaar zijn voor de commandoregel
-v --version
Toont de versie-informatie voor KDE-application.
--author
Toont KDE application auteurs in het terminalvenster.
--license
Toont informatie over de licentie.
--desktopfile bestandsnaam
De basis bestandsnaam van het desktop-item voor deze toepassing.
Dit is speciaal nuttig voor wrapper-toepassingen en toepassingen die in het algemeen meerdere desktop-bestanden hebben. Dus elk desktop-bestand kan zijn eigen naam in het commando voor uitvoering zetten.

AUTEURS

Manpagina oorspronkelijk geschreven door Lauri Watts <> voor kdelibs4
Bijgewerkt naar Frameworks 5 door Burkhard L\(:uck <>

AUTEUR

Lauri Watts <>
Auteur.
⇧ Top