Linux repositories inspector
KDE Frameworks Qt 5.4
2016-06-04

kdoctools

various tools for accessing application documentation

kdoctools5

Tools to generate documentation in various formats from DocBook

kf5-kdoctools

KDE Frameworks 5 Tier 2 addon for generating documentation

kdoctools-lang

Translations for package kdoctools

kdoctools-git

Documentation generation from docbook

NAME

qt5options - Gemeenschappelijke commandoregelopties voor alle applicaties gebaseerd op de Qt-hulpmiddelen

SAMENVATTING

Qt-toepassing [-style= stijl / -style stijl] [-stylesheet= stijlsheet / -stylesheet stijlsheet] [-widgetcount] [-reverse] [-qmljsdebugger= poort] [-platform platformNaam[:opties]] [-platformpluginpath pad] [-platformtheme platformThema] [-plugin plug-in] [-qwindowgeometry geometrie] [-qwindowicon pictogram] [-qwindowtitle titel] [-reverse] [-session sessie] [-display hostnaam:schermnummer] [-geometry geometrie] [-dialogs= [xp|none]] [-fontengine= freetype] [-h, --help and -? on Windows] [-v --version]

OPTIES

De volgende opties zijn van toepassing op alle Qt(TM)-applicaties:
-style= stijl / -style stijl
Stelt de stijl van de GUI van de toepassing in. Mogelijke waarden hangen af van de systeemconfiguratie. Als Qt gecompileerd is met extra stijlen of extra stijlen heeft als plug-ins dan zullen deze beschikbaar zijn in de optie -style van de commandoregel.
-stylesheet= stijlsheet / -stylesheet stijlsheet
Stel styleSheet van de toepassing in. De waarde moet een pad zijn naar een bestand dat de Style Sheet bevat.
-widgetcount
Toont aan het eind een debugbericht over het aantal widgets dat niet vernietigd is achtergelaten en het maximum aantal widgets dat tegelijk bestond.
-reverse
Stelt de richting in van de indeling van de toepassing naar Qt::RightToLeft. Deze optie is bedoeld om te helpen bij het debuggen en zou in productie niet gebruikt moeten worden. De standaard waarde wordt automatisch gedetecteerd uit de instelling van de taalregio van de gebruiker (zie ook QLocale::textDirection()).
-qmljsdebugger= poort
Activeer de QML/JS debugger met een gespecificeerde poort. De waarde moet het format port:1234[,block] hebben, waar block optioneel is en maakt dat de toepassing zal wachten totdat een debugger er een verbinding naar maakt.
-platform platformNaam[:opties]
Specificeer de plug-in Qt Platform Abstraction (QPA).
-platformpluginpath pad
Het pad naar de platform-plug-ins instellen
-platformtheme platformThema
Het platformthema instellen.
-plugin plug-in
Stel extra te laden plug-ins in. Het argument mag meerdere keren verschijnen.
-qwindowgeometry geometrie
Specificeer de geometrie van het venster voor het hoofdvenster met de X11-syntaxis. Bijvoorbeeld: -qwindowgeometry 100x100+50+50
-qwindowicon pictogram
Het standaard vensterpictogram instellen.
-qwindowtitle titel
Stel de titel in van het eerste venster.
-session sessie
De toepassing herstellen uit een eerdere sessie.
-display hostnaam:schermnummer
Schakel schermen over op X11. Overschrijft de omgevingsvariabele DISPLAY.
-geometry geometie
Specificeer de geometrie van het venster voor het hoofdvenster op X11. Bijvoorbeeld: -qwindowgeometry 100x100+50+50.
-dialogs= [xp|none]
Alleen beschikbaar voor -platform windows. xp gebruikt XP-stijl eigen dialogen en niets schakelt ze uit.
-fontengine= freetype
Gebruik de lettertype-engine FreeType.
-h, --help en -? on Windows
Alle opties en de beschrijving van de toepassing tonen.
-v --version
Toont tekenreeks met de versie-informatie van de toepassing.

ZIE OOK

kf5opties(7)

AUTEURS

Lauri Watts <>
Auteur.
Burkhard L\(:uck <>
Auteur.

OPMERKINGEN

⇧ Top