Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plików

SKŁADNIA

basename NAZWA [PRZYROSTEK]
basename OPCJA... NAZWA...

OPIS

Wyświetla NAZWĘ, usuwając wiodące nazwy katalogów, pozostawiając w ten sposób nazwę pliku bez ścieżki. Jeśli podano PRZYROSTEK, jest on także usuwany.
Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-a, --multiple
obsługuje wiele argumentów traktując każdy jako NAZWĘ
-s, --suffix=PRZYROSTEK
usuwa początkowy PRZYROSTEK; implikuje -a
-z, --zero kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

basename /usr/bin/sort
-> "sort"
basename include/stdio.h .h
-> "stdio"
basename -s .h include/stdio.h
-> "stdio"
basename -a any/str1 any/str2
-> "str1" po którym występuje "str2"

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu basename proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

dirname(1), readlink(1)
Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/basename>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) basename invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top