Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

cat - łączy pliki i wypisuje je na standardowe wyjście

SKŁADNIA

cat [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Łączy PLIK(I) na standardowe wyjście.
Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.
-A, --show-all
równoważne -vET
-b, --number-nonblank
numeruje niepuste linie wyjścia, nadpisując -n
-e równoważne -vE
-E, --show-ends
wyświetla $ na końcu każdego wiersza
-n, --number
numeruje wszystkie wiersze wyjścia
-s, --squeeze-blank
zastępuje powielone puste wiersze jednym
-t równoważne -vT
-T, --show-tabs
wyświetla znaki tabulacji jako ^I
-u (ignorowana)
-v, --show-nonprinting
używa notacji ^ i M-, z wyjątkiem LFD i TAB
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

cat f - g Wyświetla zawartość: pliku "f", następnie standardowego wyjścia, na końcu pliku "g".
cat Kopiuje standardowe wejście na standardowe wyjście.

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu cat proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

tac(1)
Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) cat invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top