Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

chgrp - zmienia grupę właścicieli plików

SKŁADNIA

chgrp [OPCJA]... GRUPA PLIK...
chgrp [OPCJA]... --reference=PLIK-WZORC PLIK...

OPIS

Zmienia grupę każdego PLIKU na GRUPĘ. Z opcją --reference, zmienia grupę każdego PLIKU na grupę PLIKU-WZORC.
-c, --changes
podobnie jak opcja --verbose, ale informuje tylko o dokonanych zmianach
-f, --silent, --quiet
wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach
-v, --verbose
wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku
--dereference
działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne (tak jest domyślnie), zamiast na samych dowiązaniach
-h, --no-dereference
działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, na które one wskazują (użyteczne tylko w systemach, które potrafią zmienić właściciela dowiązania symbolicznego)
--no-preserve-root
nie traktuje "/" w sposób specjalny (domyślnie)
--preserve-root
odmawia działania rekurencyjnego na "/"
--reference=PLIK-WZORC
używa grupy PLIK-WZORC, zamiast wprost podanej GRUPY
-R, --recursive
działa rekurencyjnie na plikach i katalogach
Następujące opcje modyfikują sposób, w jaki program przemieszcza się po hierarchii katalogów, jeśli podano także opcję -R. Jeśli podano kilka opcji, używana jest ostatnia z podanych.
-H jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za nim
-L podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu
-P nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

chgrp staff /u
Zmienia grupę /u na "staff".
chgrp -hR staff /u
Zmienia grupę /u i wszystkich plików w tym katalogu na "staff".

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu chgrp proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), chown(2)
Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>
lub lokalnie, za pomocą info \(aqcoreutils) chgrp invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top