Linux repositories inspector

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

ncurses-bin

terminal-related programs and man pages

ncurses

System V Release 4.0 curses emulation library

ncurses-utils

Tools using the new curses libraries

NAZWA

clear - czyści ekran terminala

SKŁADNIA

clear

OPIS

clear czyści ekran terminala (o ile to możliwe) w tym bufor przewijania do tyłu (jeśli zdefiniowano rozszerzoną funkcję "E3"). Sprawdza on w środowisku typ terminala, a potem w bazie terminfo szuka sposobu na wyczyszczenie ekranu.
clear ignoruje wszystkie ewentualne parametry wiersza poleceń.

ZOBACZ TAKŻE

tput(1), terminfo(5)
Podręcznik odnosi się do wersji 5.9 ncurses (łatka 20140913).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 5.9+20140913 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top