Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

dircolors - konfiguruje kolory dla ls

SKŁADNIA

dircolors [OPCJE]... [PLIK]

OPIS

Wypisuje polecenia do ustawienia zmiennej środowiskowej LS_COLORS.

Ustalenie formatu wyjścia:

-b, --sh, --bourne-shell
wyświetla kod powłoki Bourne’a w celu ustawienia LS_COLORS
-c, --csh, --c-shell
wyświetla kod powłoki C w celu ustawienia LS_COLORS
-p, --print-database
wyświetla wartości domyślne
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Jeśli podano PLIK, odczytuje go aby ustalić jakiego kolory użyć dla konkretnego typu pliku lub rozszerzenia. W przeciwnym wypadku używana jest wkompilowana baza danych. Aby uzyskać informacje o formacie tych plików, należy uruchomić polecenie dircolors --print-database.

AUTOR

Napisane przez H. Petera Anvina.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu dircolors proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) dircolors invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top