Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

fold - zawija każdy wiersz wejściowy aby pasował do określonej szerokości

SKŁADNIA

fold [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Łamie wiersze wejściowe każdego PLIKU, wypisując je na standardowe wyjście.
Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.
Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-b, --bytes
liczy bajty zamiast kolumn
-s, --spaces
łamie wiersz na spacjach
-w, --width=SZEROKOŚĆ
używa kolumn o podanej SZEROKOŚCI zamiast standardowej, wynoszącej 80
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu fold proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/fold>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) fold invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top