Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25
12/31/2018

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

shadow

Password and account management tool suite with support for shadow files and PAM

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

groups - wyświetla grupy, w których jest użytkownik

SKŁADNIA

groups [OPCJA]... [NAZWA-UŻYTKOWNIKA]...

OPIS

Wyświetla grupy, do których przynależy każda NAZWA-UŻYTKOWNIKA lub gdy jej nie podano - bieżący proces (po zmianach bazy danych grup mogą wystąpić różnice).
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie i Jamesa Youngmana.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu groups proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

getent(1)
Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/groups>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) groups invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top