Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

id - wyświetla rzeczywiste i efektywne identyfikatory użytkownika i grupy

SKŁADNIA

id [OPCJA]... [UŻYTKOWNIK]

OPIS

Wyświetla informacje o użytkowniku i grupie dla podanego UŻYTKOWNIKA lub (jeśli jej nie podano) dla bieżącego użytkownika.
-a ignorowane, istnieje w celu zachowania zgodności z innymi wersjami
-Z, --context
wyświetla jedynie kontekst bezpieczeństwa procesu
-g, --group
wyświetla jedynie efektywny identyfikator grupy
-G, --groups
wyświetla wszystkie identyfikatory grup
-n, --name wyświetla nazwę zamiast numeru, do opcji -ugG
-r, --real wyświetla rzeczywisty identyfikator zamiast efektywnego, do opcji -ugG
-u, --user wyświetla jedynie efektywny identyfikator użytkownika
-z, --zero oddziela wpisy za pomocą znaku NUL, a nie spacji;
niedozwolone w zwykłym formacie
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Bez żadnych OPCJI - wyświetla zestaw przydatnych informacji, które udało się pozyskać.

AUTOR

Napisane przez Arnolda Robbinsa i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu id proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/id>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) id invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top