Linux repositories inspector
util-linux

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

NAZWA

ipcmk - tworzy różne zasoby IPC

SKŁADNIA

ipcmk [opcje]

OPIS

ipcmk pozwala na tworzenie segmentów pamięci dzielonej, kolejek komunikatów i tablic semaforów.

OPCJE

Zasoby mogą być określane z następującymi opcjami:
-M, --shmem rozmiar
Tworzy segment pamięci dzielonej o rozmiarze bajtów. Po argument rozmiar mogą występować przyrostki zwielokrotniające: KiB (=1024), MiB (=1024*1024), GiB itd. (cząstka "iB" jest opcjonalna, tzn. np. "K" znaczy to samo co "KiB") lub przyrostki KB (=1000), MB (=1000*1000), GB itd.
-Q, --queue
Tworzy kolejkę komunikatów.
-S, --semaphore liczba
Tworzy tablicę semaforów zawierająca liczbę elementów.
Inne opcje:
-p, --mode tryb
Uprawnienia dostępu do zasobu. Domyślnie 0644.
-V, --version
Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.
-h, --help Wyświetla pomoc i wychodzi.

ZOBACZ TAKŻE

AUTOR

Hayden A. James

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ipcmk jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.
⇧ Top