Linux repositories inspector
LPRng
Aliases: cancel(1)

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

cups-bsd

Common UNIX Printing System(tm) - BSD commands

cups

Common UNIX Printing System(tm) - PPD/driver support, web interface

lprng

lpr/lpd printer spooling system

lpr

BSD lpr/lpd line printer spooling system

cups-client

Common UNIX Printing System(tm) - client programs (SysV)

NAZWA

lprm - usuń zadania z kolejki buforowania drukarki

SKŁADNIA

lprm [-a] [-D debugopt] [-P printer] [-V] [-U user] [jobid...] [all]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Lprm wysyła do serwera LPD żądanie usunięcia zadań z kolejki druku. W clean(1) znajdziesz opis interfejsu zgodnego z lp(1). Lprm jest zwykle jedynym sposobem, w jaki użytkownik może usunąć zadanie. Zadania do usunięcia określane są numerem zadania lub nazwą użytkownika. Jeżeli nie wyszczególniono zadań, to zostanie wybrane pierwsze możliwe do usunięcia. Zwykle użytkownicy mogą usuwać tylko własne zadania z maszyny, która zainicjowała pierwotne żądanie lpr.
W pierwszej kolejności w kolejce druku wyszukiwane są te zadania, które użytkownik ma prawo usunąć. Jeżeli nie określono żadnych cech zadania, to zostanie usunięte tylko pierwsze z nich. Jeżeli użyto flagi -a lub podano kolejkę druku all, to lprm przeszuka wszystkie dostępne kolejki druku.
Specjalny określnik zadania all dopasowuje wszystkie zadania w kolejce druku. Jednak usuwane są wyłącznie zadania danego użytkownika, chyba że posiada on prawa control. Na stronie podręcznika lpd(1) znajdziesz więcej szczegółów na temat praw kontroli.
Wyszczególnienie zadania może być numerem zadania, nazwą użytkownika, identyfikatorem zadania lub wzorcem dopasowywania opartym o glob. Dopasowanie to stosuje się do informacji o identyfikatorze zadania.
Lprm zapowiada nazwy usuwanych plików, milczy zaś, jeśli w kolejce nie ma zadań pasujących do żądanej listy. Jeśli usuwane zadanie jest aktywne, serwer LPD zatrzyma jego wydruk a następnie wznowi operacje drukowania.

PRZYKŁADY

Usuń ostatnie wysłane przez mnie zadanie:
lprm
Usuń zadanie 25 z kolejki druku p1:
lprm -Pt1 25
Usuń zadania 25 i 30 z kolejki druku p1:
lprm -Pt1 25 30
Usuń z kolejki p1 wszystkie zadania użytkownika john:
lprm -Pt1 john
Usuń wszystkie zadania z kolejki p1:
lprm -Pt1 all
Usuń wszystkie zadania ze wszystkich kolejek druku:
lprm -a all
Usun z kolejki p1 zadania z identyfikatorem nobody@system.
Zauważ, że apostrofy wokół wzorca są konieczne, by wyeliminować rozwijanie znaku uogólnienia przez powłokę.
lprm -Pt1 ’nobody@system*’

OPCJE

-a Usuwa pliki ze wszystkich kolejek druku dostępnych dla użytkownika.
-Pprinter
Określa kolejkę drukarki. Jeżeli nie podano, to stosowana jest drukarka domyślna, którą wskazuje wartość zmiennej środowiskowej PRINTER, lub, jeśli jej nie zdefiniowano, pierwsza pozycja w bazie printcap.
-Uuser Dostarcza serwerowi LPD zadany identyfikator użytkownika, w imieniu którego zostanie wykonane usuwanie. Może to robić tylko ROOT lub użytkownicy o identyfikatorach ujętych w opcji konfiguracyjnej allow_user_setting lub printcap. Funkcja ta istnieje, by umożliwić systemom komunikacyjnym druku, takim jak SAMBA, wysyłanie żądań usuwania w imieniu użytkowników.
-Ddebugopts
Debugowanie sterowane jest opcją -D. Opcja ta przyjmuje listę oddzielanych przecinkami ustawień. Mają one jedną z dwu postaci: urządzenie=wartość, lub wartość ustawiająca całościową wartość domyślną.
-V Wypisuje informację o wersji programu i szczegółowe informacje o wykonywanych działaniach.

OSTRZEŻENIA

Użytkownicy z prawami CONTROL (tj. - administracyjnymi) do kolejek druku mogą usunąć każde z zadań lub wszystkie na raz. Domyślne słowo specjalne all oznacza wszystkie zadania użytkowników, nie zaś tylko te, które przedłożył wydający polecenie użytkownik. Pozwala to administratorom na łatwe opróżnianie kolejki druku.

PLIKI

Nazwy plików używane przez LPRng ustawiane są wartościami w pliku konfiguracyjnym drukarek. Poniżej podano powszechnie używany zestaw wartości domyślnych.
/etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
/etc/printcap            plik opisu drukarek
/etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
/var/spool/printer*         katalogi buforowania
/var/spool/printer*/printer     plik blokujący sterowania kolejką
/var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejką
/var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
/var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

DIAGNOSTYKA

Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny powód niepowodzenia pozostaje niejasny, należy włączyć poziom debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest ; subskrypcja przez wysłanie listu do ze słowem ‘subscribe‘ w treści. Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

Patrick Powell <>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 lprm
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top