Linux repositories inspector
util-linux

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

orville-write

An alternative to the standard write program

sysvinit-tools

Tools used for process and utmp management.

NAZWA

mesg - wyświetla (lub nie wyświetla) wiadomości od innych użytkowników

SKŁADNIA

mesg [opcja] [n|y]

OPIS

Narzędzie mesg jest wywoływane przez użytkownika w celu kontroli dostępu w trybie do zapisu jaki mają inni użytkownicy do urządzenia terminala powiązanego ze standardowym wyjście błędów. Jeśli zezwolono na dostęp w trybie do zapisu, to programy takie jak talk(1) i write(1) mogą wyświetlać wiadomości na terminalu.
Tradycyjnie, dostęp w trybie do zapisu był domyślnie dozwolony. Z biegiem czasu użytkownicy stali się jednak bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, co spowodowało, że coraz części taki dostęp staje się zabroniony, przynajmniej w powłoce logowania. Aby upewnić się, że terminale mają pożądane ustawienie, powinno się wykonywać polecenie mesg w swoich skryptach logowania.

ARGUMENTY

n Zabrania wiadomości.
y Zezwala na wyświetlanie wiadomości.
Jeśli nie poda się argumentów, mesg wypisze bieżący status wiadomości na standardowe wyjście błędów.

OPCJE

-v, --verbose
Wypisuje bieżące działania.
-V, --version
Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.
-h, --help Wyświetla pomoc i wychodzi.

KOD ZAKOŃCZENIA

Narzędzie mesg kończy pracę z jedną z następujących wartości:
0 Wiadomości są dozwolone.
1 Wiadomości nie są dozwolone
>1 Wystąpił błąd.

PLIKI

/dev/[pt]ty[pq]?

HISTORIA

Polecenie mesg pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie mesg jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.
⇧ Top