Linux repositories inspector
UNIX

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

mutt

text-based mailreader supporting MIME, GPG, PGP and threading

NAZWA

mutt - agent pocztowy użytkownika (MUA)

SKŁADNIA

mutt [-nRyzZ] [-e polecenie] [-F plik] [-m typ] [-f plik]
mutt [-nx] [-e polecenie] [-a plik] [-F plik] [-H plik] [-i plik] [-s temat] [-b adres] [-c adres] adres [...]
mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -p
mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -Q zapytanie
mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -A alias
mutt -v[v]

OPIS

Mutt jest małym, lecz bardzo silnym programem tekstowym, przeznaczonym do czytania poczty elektronicznej pod systemami operacyjnymi Unix, wyposażonym w takie funkcje jak kolory, MIME i sortowanie wiadomości według wątków.

OPCJE

-A alias Wypisuje na wyjściu rozwiniętą wersję danego aliasu.
-a plik Załącza plik do twojej wiadomości, używając MIME.
-b adres Określa odbiorcę ślepej kopii wiadomości (BCC).
-c adres Określa odbiorcę kopii wiadomości (CC).
-e polecenie Określa polecenie konfiguracyjne, które ma być wykonane po wczytaniu plików inicjalizacyjnych.
-f skrzynka Określa, którą skrzynkę pocztową wczytać.
-F muttrc Określa plik inicjalizacji, który ma być użyty zamiast ~/.muttrc
-h Wyświetla pomoc.
-H szkic Określa plik ze szkicem zawierający nagłówek i treść wiadomości, które będą użyte do wysłania wiadomości.
-i plik włączany Określa plik do włączenia w treść wiadomości.
-m typ Określa domyślny typ skrzynki pocztowej.
-n Sprawia, iż Mutt pomija ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.
-p Ponownie otwiera zarzucony list.
-Q zapytanie Zapytanie o wartość zmiennej konfiguracyjnej. Jest ono wykonywane po sparsowaniu wszystkich plików konfiguracyjnych i wykonaniu wszystkich poleceń podanych w linii poleceń.
-R Otwiera skrzynkę w trybie tylko do odczytu.
-s temat Określa temat wiadomości.
-v Wyświetla wersję Mutta i wkompilowane parametry.
-x Symuluje tryb tworzenia wiadomości programu mailx.
-y Uruchamia Mutta z listą wszystkich skrzynek pocztowych określonych poleceniem mailboxes.
-z Kiedy jest używane z -f powoduje, że Mutt nie uruchamia się, jeżeli w skrzynce nie ma żadnych wiadomości.
-Z Powoduje, że Mutt otwiera pierwszą skrzynkę zawierającą nową wiadomość, spośród określonych przez polecenie mailboxes.

ŚRODOWISKO

EDITOR Edytor wywoływany podczas komponowania wiadomości, jeżeli nie jest ustawiona zmienna VISUAL.
EMAIL Adres e-mail użytkownika.
HOME Pełna ścieżka do katalogu domowego użytkownika.
MAIL Pełna ścieżka do katalogu buforowania skrzynki użytkownika.
MAILDIR Pełna ścieżka do katalogu skrzynki użytkownika. Zwykle używana, jeżeli skrzynka jest folderem maildir(5).
MAILCAPS Ścieżka przeszukiwania plików mailcap.
MM_NOASK Jeżeli ta zmienna jest ustawiona, to mailcap są zawsze używane bez uprzedniego pytania.
PGPPATH Katalog, w którym znajduje się pęk kluczy PGP (keyring) użytkownika.
TMPDIR Katalog, w którym tworzone są pliki tymczasowe.
REPLYTO Standardowy adres, na który mają być odsyłane odpowiedzi na wysłaną przez użytkownika pocztę.
VISUAL Edytor używany do tworzenia wiadomości

PLIKI

~/.muttrc lub ~/.mutt/muttrc Plik konfiguracyjny użytkownika.
/etc/Muttrc Ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.
/tmp/muttXXXXXX Pliki tymczasowe tworzone przez Mutta.
~/.mailcap Definicja użytkownika do obsługi nietekstowych typów MIME.
/etc/mailcap Definicja systemu do obsługi nietekstowych typów MIME.
~/.mime.types Osobiste mapowanie użytkownika pomiędzy typami MIME i rozszerzeniami plików.
/etc/mime.types Mapowanie systemowe pomiędzy typami MIME i rozszerzeniami plików.
/usr/bin/mutt_dotlock Uprzywilejowany program do dotlockingu.
/usr/share/doc/mutt/manual.txt.gz Podręcznik Mutta.

BŁĘDY

Zawieszenie/wznawianie pracy podczas edytowania pliku za pomocą edytora zewnętrznego nie działa pod SunOS 4.x, jeżeli używasz bibliotek curses w /usr/5lib. Jednakże działa to z bibliotekami S-Lang.
Zmiana wielkości ekranu podczas korzystania z zewnętrznego pagera powoduje, iż Mutt wariuje na niektórych systemach.
Zawieszenie/wznawianie nie działa pod Ultrix.
Linia help dla menu nie jest uaktualniana, jeżeli zmienisz powiązania dla jednej z pokazanych w niej funkcji podczas pracy z Muttem.
Aby uzyskać bardziej aktualną listę błędów proszę odwiedzić stronę systemu śledzenia błędów mutta znajdującą się pod adresem http://bugs.guug.de/. Aby zgłosić raport o błędzie, prosimy użyć programu flea(1).

BRAK GWARANCJI

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny -- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

ZOBACZ TAKŻE

Strona domowa Mutta: http://www.mutt.org/
Podręcznik Mutta
Powszechna Licencja Publiczna GNU (The GNU General Public License).

AUTOR

Michael Elkins i inni. Użyj adresu <>, aby skontaktować się z twórcami.
⇧ Top