Linux repositories inspector
24 lip 2013

procps-ng

Utilities for monitoring your system and its processes

NAZWA

pidof - wyszukiwanie identyfikatora procesu działającego programu.

SKŁADNIA

pidof [-s] [-c] [-x] [-o pid_wykl[,pid_wykl..]] [-o pid_wykl[,pid_wykl..]..] program [program..]

OPIS

Pidof znajduje identyfikatory procesów (pidy) programów o podanych nazwach i wypisuje je na standardowym wyjściu.

OPCJE

-s Tryb pojedynczy - program zwróci tylko jeden pid.
-c Zwrócenie tylko identyfikatorów procesów działających z tym samym katalogiem głównym. Ta opcja jest ignorowana dla użytkowników innych niż root, ponieważ wtedy nie można sprawdzić katalogu głównego procesów, których nie jest się właścicielem.
-x Także skrypty - program zwróci także identyfikatory procesów powłok wykonujących skrypty o podanych nazwach.
-o pid_wykl Pominięcie procesów o podanym identyfikatorze. Specjalny pid %PPID oznacza rodzica procesu programu pidof, czyli powłokę lub skrypt go uruchamiający.

KOD WYJŚCIA

0 Znaleziono przynajmniej jeden program o żądanej nazwie.
1 Nie znaleziono żadnego programu o żądanej nazwie.

ZOBACZ TAKŻE

pgrep(1), pkill(1)

AUTOR

Jaromir Capik <>

REFERENCED BY

⇧ Top