Linux repositories inspector
procps-ng

procps-ng

Utilities for monitoring your system and its processes

procps

/proc file system utilities

NAZWA

pmap - informacje o odwzorowaniu pamięci procesu

SKŁADNIA

pmap [opcje] pid [...]

OPIS

Polecenie pmap wypisuje mapę pamięci procesu lub procesów.

OPCJE

-x, --extended
Wyświetlanie w formacie rozszerzonym.
-d, --device
Wyświetlanie w formacie urządzeń.
-q, --quiet
Bez wyświetlania linii nagłówka i stopki.
-A, --range dolny,górny
Ograniczenie wyników do podanego przedziału adresów: dolny,górny. Limity dolny i górny podaje się rozdzielone przecinkiem jako pojedynczy argument.
-X Wypisywanie jeszcze więcej szczegółów niż z opcją -x. UWAGA: format zmienia się z /proc/PID/smaps
-XX Wypisywanie wszystkiego, co udostępnia jądro
-p, --show-path
Wypisywanie pełnych ścieżek do plików w kolumnie odwzorowań
-c, --read-rc
Odczyt domyślnej konfiguracji
-C, --read-rc-from plik
Odczyt konfiguracji z pliku
-n, --create-rc
Utworzenie nowej konfiguracji domyślnej
-N, --create-rc-to plik
Utworzenie nowej konfiguracji w pliku
-h, --help Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.
-V, --version
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

KOD WYJŚCIA

0 Sukces.
1 Niepowodzenie.
42 Nie znaleziono wszystkich żądanych procesów.

ZOBACZ TAKŻE

STANDARDY

Polecenia pmap nie dotyczą żadne standardy, ale wygląda równie brzydko, co polecenie SunOS.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres

REFERENCED BY

⇧ Top