Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

printf - formatuje i wypisuje dane

SKŁADNIA

printf FORMAT [ARGUMENT]...
printf OPCJA

OPIS

Wypisuje ARGUMENT(Y) zgodnie z FORMATEM lub wykonuje zgodnie z OPCJĄ:
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
FORMAT kontroluje wyjście w ten sam sposób co funkcja printf języka C. Interpretowane sekwencje:
\" cudzysłów
\\ odwrotny ukośnik
\a dzwonek, alarm (BEL)
\b backspace
\c kończy wypisywanie wyniku
\e escape
\f wysuw strony
\n znak nowego wiersza
\r powrót karetki
\t tabulacja pozioma
\v tabulacja pionowa
\NNN bajt o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr)
\xHH bajt o wartości szesnastkowej HH (1 do 2 cyfr)
\uHHHH znak Unicode (ISO/IEC 10646) o wartości szesnastkowej HHHH (4 cyfry)
\UHHHHHHHH
znak Unicode o wartości szesnastkowej HHHHHHHH (8 cyfr)
%% pojedynczy znak %
%b ARGUMENT jako łańcuch interpretowany ze znakami specjalnymi z \, z wyjątkiem znaków specjalnych ósemkowych: \0 i \0NNN
%q ARGUMENT jest wypisywany w formacie, który można użyć ponownie jako wejście powłoki, cytując wszystkie niedrukowalne znaki proponowaną składnią $” POSIX.
oraz wszystkie specyfikacje formatu języka C, kończące się jednym ze znaków diouxXfeEgGcs, z uprzednią konwersją ARGUMENTÓW na odpowiednie typy. Obsługiwane są zmienne szerokości.
UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję printf, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env printf ....

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu printf proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

printf(3)
Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/printf>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) printf invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top