Linux repositories inspector
procps-ng

procps-ng

Utilities for monitoring your system and its processes

procps

/proc file system utilities

NAZWA

pwdx - informacja o bieżącym katalogu roboczym procesu

SKŁADNIA

pwdx [opcje] pid [...]

OPCJE

-V, --version
Wypisanie informacji o wersji i zakończenie.
-h, --help Wyświetlenie ekranu pomocy i zakończenie.

ZOBACZ TAKŻE

STANDARDY

Polecenia pwdx nie dotyczą żadne standardy, ale wygląda równie brzydko, co polecenie SunOS.

AUTOR

Nicholas Miell napisał pwdx w 2004 roku.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres
⇧ Top