Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

rm - usuwa pliki lub katalogi

SKŁADNIA

rm [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Niniejsza strona podręcznika man opisuje rm w wersji GNU. rm usuwa każdy z podanych plików. Domyślnie, nie usuwa katalogów.
Jeśli podano opcje -I lub --interactive=once i występują więcej niż trzy pliki lub jeśli podano opcje -r, -R lub --recursive, to rm pyta użytkownika przed przeprowadzeniem danej operacji. Jeśli odpowiedź nie jest twierdząca, dane działanie jest przerywane.
Poza tym, jeśli plik jest niezapisywalny, standardowym wejściem jest terminal oraz nie podano opcji -f lub --force albo podano opcje -i lub --interactive=always, to rm pyta użytkownika czy usunąć dany plik. Jeśli odpowiedź nie jest twierdząca, plik jest pomijany.

OPCJE

Usuwa (za pomocą unlink) PLIK(I).
-f, --force
ignoruje nieistniejące pliki i argumenty, nigdy nie wyświetla zapytań
-i pyta przed każdym usunięciem
-I pyta jeden raz przed usunięciem więcej niż trzech plików lub gdy wybrano usuwanie rekurencyjne; jest mniej denerwujące niż -i, ale wciąż daje ochronę przed większością pomyłek
--interactive[=KIEDY]
pyta zgodnie z KIEDY: never (nigdy), once (jak -I) lub always (jak -i); bez podania KIEDY pyta zawsze
--one-file-system
podczas rekurencyjnego usuwania hierarchii plików pomija katalogi, które znajdują się w innym systemie plików, niż podany argument wiersza poleceń
--no-preserve-root
nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny
--preserve-root
nie usuwa / (domyślnie)
-r, -R, --recursive
rekurencyjnie usuwa katalogi i ich zawartość
-d, --dir usuwa puste katalogi
-v, --verbose
wypisuje bieżące działania
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Domyślnie, rm nie usuwa katalogów. Aby usunąć również każdy podany katalog, wraz z całą zawartością, należy użyć opcji --recursive (lub -r albo -R).
Aby usunąć plik, które nazwa zaczyna się od "-" np. "-foo", proszę użyć jednego z poniższych poleceń:
rm -- B-foo
rm ./-foo
Proszę zauważyć, że w przypadku usunięcia pliki przez rm, możliwe jest odzyskanie części zawartości, w zależności od posiadanego doświadczenia i/lub czasu. Aby mieć większą pewność, że zawartość jest na prawdę nie do odzyskania, proszę rozważyć użycie programu shred.

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie, Richarda M. Stallmana i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu rm proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)
Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/rm>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) rm invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top