Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

seq - wypisuje kolejne liczby

SKŁADNIA

seq [OPCJA]... OSTATNIA
seq [OPCJA]... PIERWSZA OSTATNIA
seq [OPCJA]... PIERWSZA KROK OSTATNIA

OPIS

Wyświetla liczby od PIERWSZEJ do OSTATNIEJ z krokiem KROK.
Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-f, --format=FORMAT
używa FORMATU w stylu zmiennoprzecinkowego formatu printf
-s, --separator=ŁAŃCUCH
rozdziela liczby ŁAŃCUCHEM (domyślnie: \n)
-w, --equal-width
wypełnia początkowymi zerami do równej szerokości
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Jeżeli wartości PIERWSZA LUB KROK są pominięte, mają wartość 1. Pominięta wartość KROK wynosi jeden nawet, gdy OSTATNIA wynosi mniej niż PIERWSZA. Sekwencja liczb kończy się, gdy suma bieżącej liczby i KROKU wynosiłaby więcej niż OSTATNIA. PIERWSZA, KROK i OSTATNIA są interpretowane jako liczby zmiennoprzecinkowe. KROK powinien być dodatni, jeżeli PIERWSZA jest mniejsza od OSTATNIEJ lub ujemny w przeciwnym wypadku. Podany FORMAT powinien być odpowiedni do wypisania jednego argumentu typu "double"; domyślnie wynosi %.DOKŁf jeżeli wszystkie: PIERWSZA, KROK i OSTATNIA są liczbami całkowitymi, z maksymalną dokładnością DOKŁ lub %g w przeciwnym wypadku.

AUTOR

Napisane przez Ulricha Dreppera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu seq proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/seq>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) seq invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <>, Przemek Borys (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top